Torsdag 26 Maj
Stockholm

Med krafttag kan sjukvården bli en högprioriterad fråga i valet

Charlotte Bossen
Charlotte Bossen valde att lämna sitt arbete som arbetsterapeut, deftersom hon inte längre kunde stå för den sjukvård hon arbetade i. Foto: Privat/TT

Charlotte Bossen: "Jag bevittnade personalbrist, vårdplatsbrist och kompetensförlust då mina kollegor valde att lämna sjukvården. En tillgänglig vård är navet för ett fungerande samhälle"

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vården i Sverige och Skåne håller hög kvalité. Men samtidigt som vi levererar vård av toppklass blir tillgängligheten till vården allt sämre . Den låga tillgängligheten påverkar service, delaktighet, konstnadseffektivitet och bemötande. 

Sjukvårdspersonal vittnar om tuffa villkor både för patienter och personal. I juni 2016 valde jag, efter sex år, att lämna mitt arbete som arbetsterapeut, då jag inte längre kunde stå för den sjukvård jag arbetade i.

En tillgänglig sjukvård bidrar förutom en grundtrygghet hos befolkningen också till regionens socioekonomiska utvecklingen. Sjukdom leder förutom mycket stort lidande för den enskilde och dess anhöriga, till stora samhällskostnader i form av vård, rehabilitering, omvårdnad och sjukpenning, för att bara nämna några exempel. Ju tidigare en sjukdom upptäcks, desto mindre lidande för den enskilde. Men också samhällsekonomiska vinster.

Trycket på den skånska sjukvården är högt. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 18 procent av skåningarna vänta i mer än en dag för att få kontakt med sin vårdcentral via telefon. 10 procent av skåningarna får vänta mer än 7 dagar för att träffa vårdpersonal inom primärvården för en första bedömning. 16 procent av skåningarna får vänta mer än 90 dagar för att träffa en specialistvårdsläkare. 27 procent av skåningarna får vänta mer än 90 dagar för operation eller annan behandling.

En tillgänglig vård är navet för ett fungerande samhälle. Jag fick som arbetsterapeut inom sjukvården bevittna risk för att patienter blev sjukare i väntan på behandling. Jag bevittnade personalbrist, vårdplatsbrist och kompetensförlust då mina kollegor valde att lämna sjukvården. En vårdsituation till följd av organisatoriska problem, som i sin tur påverkade patientsäkerheten. 

För ju längre väntetid desto större är risk för komplikationer, följdsjukdomar och utveckling av grundsjukdomen. Med andra ord finns en risk att en individ som får vänta för länge på vård blir sjukare.

Med en åldrande befolkning kommer behovet av vård öka inom de kommande åren. Därför behöver inte bara den nuvarande vårdsituationen stärkas, utan vi behöver även rusta för ett ökat vårdbehov. För att kunna minska köerna behöver tillgängligheten till vården stärkas. 

Primärvården är navet i sjukvården. Därför behöver tillgängligheten till primärvården stärkas. Primärvården behöver vara lika tillgänglig i såväl mindre orter som i större städer. Du ska ha samma möjlighet till en tillgänglig primärvård, oavsett vart i Skåne du bor! Vi behöver även möjliggöra för fler aktörer att utföra vården. Fler aktörer bidrar till valfrihet och högre kvalité. 

Inför stundande valet är min förhoppning att sjukvården blir en högprioriterad fråga. Valfrihet, tillgänglighet, digitalisering och hemvård är frågor som jag hoppas kommer diskuteras flitigt. 

Det är dags för ett krafttag inom den skånska sjukvården. Det borde vara en självklarhet att en patient som är sjuk får träffa läkare i tid!

Charlotte Bossen,
Vice ordförande för Centerpartiet i Malmö och leg. arbetsterapeut

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela