Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Moderaterna: Situationen i Rinkeby förvärras – det här behöver göras

- 07/03/2018, 14:38
Polis vid Rinkeby tunnelbana i Stockholm

Andréa Ström och Ole Jörgen Persson (M) skriver att rättsstaten har varit på reträtt länge och lämnat fältet öppet för kriminella ligor att rekrytera unga.

TT/Privat/Privat

Moderaterna: "Trots att situationen har varit allmänt känd sedan länge har inget substantiellt förändrats, snarare förvärrats. Och än mer alarmerande är att bilden av förorten börjar normaliseras."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

SVT Stockholm har gjort en serie reportage från Rinkeby. I reportagen ser vi hur narkotikahandeln sker i både butiker och trappuppgångar. Hot sker öppet och våld förekommer dagligen. Bilden är inte ny. I själva verket har den länge bekräftats av både politiker och media – och av de boende själva. 

Trots att situationen har varit  allmänt känd sedan länge har inget substantiellt förändrats, snarare förvärrats. Och än mer alarmerande är att bilden av förorten börjar normaliseras. 

Det är glädjande att se, trots den mörka bild av förorten som ges, att det också finns goda krafter. De nattvandrande mammorna som försöker göra vad de kan för att motverka knarkhandeln och kriminaliteten bland stadsdelens unga killar är exempel på vilken kraft det bor i civilsamhället. Men civilsamhället ska aldrig tvingas ersätta statens primära uppgift; att upprätthålla lag och ordning. 

I den senaste rapporten från stadens socialinspektörer framkommer stora skillnader i sociala insatser mellan inner- och ytterstaden. I Rinkeby omhändertas barn som far illa eller är fast i kriminalitet och missbruk senare än barn som växer upp i innerstaden. Vi kan aldrig acceptera att barn behandlas olika beroende på var de växer upp. 

Genom att inte ingripa i tid sviks ungdomar som har fastnat i kriminalitet och även deras föräldrar. Samhället kan inte stå handfallna när barn tvingas springa de kriminella gängens ärenden eller försörja sina föräldrar genom att agera narkotikakurirer. Därför vill Moderaterna vända utvecklingen genom en rad åtgärder.

Fler närvarande och synliga poliser. Trygghet i Stockholms förorter skapas genom fler poliser och sociala insatser. Inga sociala insatser kommer att fungera om de kriminella gängen tillåts härja fritt. 

Utökad kamerabevakning. Erfarenheterna från både Rinkeby och Tensta är att de fungerar där de finns uppsatta, men de behöver bli fler. Vi vill att det ska räcka med en anmälan till Länsstyrelsen för att sätta upp kameror i hårt utsatta områden i stället för dagens tillståndsförfarande. 

Trygghetsjour. Handlare i förorten drabbas oftare än sina kollegor i andra delar av Stockholm av stölder i butik, narkotikahandel och väpnade rån.  Moderaterna vill därför inrätta en central trygghetsjour dit näringsidkare och boende kan vända sig för att få hjälp av lokala ordningsvakter dygnet runt. Ordningsvakter ska finnas som ett komplement till polisen i utsatta förorter. 

Zonförbud inom vissa områden. Det ska finnas möjlighet för polis att utfärda så kallat zonförbud för personer som uppvisat otrygghetsskapande beteende på en viss plats. I korthet innebär förslaget att dessa personer ska kunna förbjudas att uppehålla sig på en viss plats genom ett beslut från polisen. 

Utöka den uppsökande verksamheten. Socialtjänstens uppsökande verksamhet riktad till unga som vistas i riskmiljöer måste intensifieras och utökas till fler områden. När polis eller socialtjänst påträffar ungdom och misstänker brott, ska ett obligatoriskt föräldrasamtal hållas inom 24 timmar. 
 
Rättsstaten har varit på reträtt länge och lämnat fältet öppet för kriminella ligor att rekrytera unga. 

Alla stockholmare, oavsett var man bor, ska känna sig trygga med att det finns en socialtjänst som ingriper när unga hamnar snett och en polis som upprätthåller lag och ordning. 

Andréa Ström (M)
Vice ordförande Socialnämnden 

Ole-Jörgen Persson (M)
Vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd