Söndag 5 Dec
Stockholm

Miljöpartiet: "Hat och antiziganism är fortfarande en verklighet"

Debatt
"Även i Sverige utsätts romer för diskriminering. 2016 begicks ungefär 160 hatbrott med antiromska motiv i Sverige". Foto: Privat/TT

Miljöpartiet: "Den 8 april firar vi romernas kultur och slår ett slag för romers rättigheter. Vi gröna kämpar för ett samhälle fritt från förtryck, rasism och diskriminering."

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Idag, den 8 april, är romernas internationella dag. Den dagen firar vi Europas största minoritet, men uppmärksammar också förtrycket som romer utsätts för runtom i världen. Vi gröna kämpar för romers rättigheter, både i Sverige och resten av Europa, och för att bekämpa all typ av rasism.

Förtrycket mot romer i Europa har starka historiska rötter. Under andra världskriget var romerna en av de grupper som drabbades hårdast av nazismen. Romer förföljdes, dödades och fördes till koncentrationsläger. Så sent som på 1950-talet rådde invandringsförbud för romer i Sverige och romska barn fick i Sverige börja gå i skolan först 1959.

Diskrimineringen och förtrycket pågår fortfarande runtom i Europa. Bara hälften av alla romska barn i EU går idag i skolan. Det är denna oerhört utsatta situation som gör att många romer från dessa länder tvingas tigga i bland annat Sverige.

Flera partier och enskilda kommuner förespråkar nu tiggeriförbud. Det är inte riktat explicit mot romer, men sänder en tydlig signal mot de romer som tvingas tigga för sin överlevnad. Istället borde debatten fokusera på hur vi säkerställer romers mänskliga rättigheter, både i Sverige och resten av Europa.

Sverige och resten av EU måste självklart utkräva ansvar från de länder som systematiskt och öppet förtrycker romer och agera för att motverka detta förtryck.

EU har satsat miljarder på att hjälpa romer i EU:s fattigare länder. Men pengarna når inte alltid fram eller får förväntad effekt. Ofta saknas den politiska viljan till att satsa på romer.

Därför vill Miljöpartiet och Grön ungdom ha ett EU-toppmöte där statschefer lyfter diskussionen om hur romernas situation i Europa kan förbättras. Vi vill även se över hur EU kan få fler och starkare verktyg för sanktioner mot ett medlemsland som bryter mot grundläggande krav på demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter.

Även i Sverige utsätts romer för diskriminering. 2016 begicks ungefär 160 hatbrott med antiromska motiv i Sverige. Det är ett bevis på att hat och antiziganism fortfarande är en verklighet vi måste bekämpa. Polisen måste få mer resurser för att utreda hatbrott.

Både nationellt och på kommunal nivå måste Sverige också göra mer för att eliminera diskriminering av romer. Det behövs ett närmare samarbete och dialog mellan det offentliga och romska civilsamhällesorganisationer. Kommunerna måste se till att all offentlig verksamhet, däribland utbildning, vård och socialtjänst, är helt fri från diskriminering.

De senaste åren har fem kommuner varit pilotkommuner för ett projekt som syftar till att motverka diskriminering, som varit framgångsrikt. Bland annat har så kallade brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens utbildats och arbetet för inkludering i bland annat skola och socialtjänst. Nu ligger ansvaret på nationell nivå för att se till att detta arbete utvecklas och sprids i resten av landets kommuner.

Den 8 april firar vi romernas kultur och slår ett slag för romers rättigheter. Vi gröna kämpar för ett samhälle fritt från förtryck, rasism och diskriminering. För det krävs att vi arbetar på EU-nivå, såväl som nationellt och kommunalt.

Axel Hallberg,
Språkrör Grön Ungdom

Bodil Valero,
EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela