Tisdag 28 Sep
Stockholm

LUF: "Vi måste sluta ta EU för givet"

1950 deklarerade Robert Schuman att skapa ett enat europa
Liberala ungdomsförbundet anser att vi måste sluta ta EU för givet. Foto: Privat och TT

LUF: "Det var inte länge sedan en tågluff genom Europa krävde otaliga kontroller och pappershandlingar. Den tendensen att sätta upp murar som regeringen påvisar är i våra ögon att kasta bort EU:s framsteg."

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi är en del av den generation som föddes med ett EU-medborgarskap. Det är enkelt att glömma vad just ett sådant medborgarskap har inneburit för oss, och framförallt vad de tidigare generationerna inte har haft, men med anledning av Europadagen vill vi belysa detta.

Det är inte ovanligt idag att någon föds i ett land, pluggar i ett land och arbetar i ett tredje. Så har det inte alltid varit. Alla EU-medborgare har idag rätt att bo och jobba var de vill i unionen, och få samma behandling som andra i det land de flyttat till. 

Tidigare var det en klassfråga att kunna studera utomlands. Nu spelar inte storleken på din plånbok någon roll för din rätt att kunna välja var du vill plugga. Det är mer rättvist och mer liberalt. Rätten till fri rörlighet är något som vår generation tar för givet men bakom de förmåner vi tar del av ligger en hel del liberal kamp för europeiskt samarbete. 

Liberaler har alltid varit en drivande kraft för fördjupat samarbete och utvecklande av unionen. Den traditionen är vi stolta över och vill vi upprätthålla. 

Det utvecklade samarbetet har inte bara möjliggjort människors förflyttning, det har även gynnat konsumenter av olika viktiga tjänster. I och med den gemensamma marknaden har flygbolagen i Europa utsatts för varandras konkurrens, vilket tvingat dem att effektivisera och bli bättre. 

På samma har liberaliseringen av den europeiska telefonmarknaden minskat priserna och roamingavgifterna som slopades i somras har förenklat inte bara vistelsen utanför nationsgränser, men också sparat på konsumenternas ekonomi. 

Det är inte bara på en individnivå som ekonomin har förbättrats. Sveriges handel har vuxit markant sedan inträdet 1995. Specialisering, konkurrens och svenska företags internationalisering har bidragit till en stärkt svensk ekonomi.

Vi ser fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital, EU:s fyra friheter. För vår generation är det absurt att se de gränskontroller som regeringen införde. Vi har blivit vana vid att resa mellan vissa länder utan att ens behöva visa passet. 

Det var dock inte länge sedan en tågluff genom Europa krävde otaliga kontroller och pappershandlingar. Den tendensen att sätta upp murar som regeringen påvisar är i våra ögon att kasta bort EU:s framsteg. 

Som liberaler ser vi oförstående på förespråkare av ett mer slutet Sverige som skapas när rörligheten inskränks. Eller ännu värre, ett Sverige utan EU. För när det går dåligt för EU, går det dåligt för Sverige. 

Just nu strömmar EU-skepsis genom Europa och det sista vi behöver är att späda på det. Vi får aldrig glömma att det Europa som våra föräldrar växte upp med var fattigare, mer inskränkt och otryggare. 

Vi måste sluta ta det EU har, och fortsätter ge oss, för givet för då blir det lättare att falla för skeptikernas retorik och billiga knep. Vi måste kämpa för att de framsteg som samarbetet inneburit inte går till spillo.

Amanda Kanange,
Förbundsstyrelseledamot, LUF

Alva Brenner, 
Vice ordförande, LUF Uppsala

Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.

Luf
/
EU
Borde vi värna mer om EU?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela