Sedan början av 2018 har minst 7000 personer sökt asyl i Sverige.
Tove Kopperdal anser att regeringen ska göra allt i dess makt för att värna om den internationella flyktingrätten. - Foto: Privat & TT

Tove Kopperdal: "Kärlek och respekt – ska det vara så j*vla svårt?"

Tove Kopperdal, Röda Korsets Ungdomsförbund: "Att vara ung kan vara svårt nog i sig. Att vara ung, på flykt och utan sin familj är outhärdligt. Därför måste den tillfälliga asyllagstiftningen rivas upp"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

De tillfälliga uppehållstillstånden och den mycket begränsade möjligheten till familjeåterförening medför en oerhört svår livssituation för unga nyanlända. Att vara ung kan vara svårt nog i sig. Att vara ung, på flykt och utan sin familj är outhärdligt. 

Därför måste den tillfälliga asyllagstiftningen rivas upp. Det är inte heller förenligt med barnkonventionen att begränsa barn och ungas rätt till familjeåterförening.

Vi är positiva till att unga ensamkommande ges möjlighet att stanna i Sverige för att studera enligt det nya lagförslaget. Det skrev vi också i vårt remissvar till regeringen. Vi anser också att det är självklart att enskilda individer aldrig ska hamna i kläm på grund av administrativa problem. Men detta löser inte på långa vägar grundproblemet, som är den tillfälliga asyllagstiftningen. 

De tillfälliga uppehållstillstånden och den mycket begränsade möjligheten till familjeåterförening medför en oerhört svår livssituation för unga nyanlända.

Vi ser hur nyanlända unga mår alarmerande dåligt. Att regeringen, trots vetskapen om de konsekvenser lagen medfört, strax innan jul 2017 meddelade att lagen fortsatt kommer att gälla fram till sommaren 2019 är mycket oroväckande. Att regeringspartiet Socialdemokraterna nu går till val på den här restriktiva migrationspolitiken är för oss oförståeligt.

Redan 2016 bedrev vi i Röda Korsets Ungdomsförbund ett aktivt påverkansarbete mot införandet av den tillfälliga asyllagstiftningen. Lagen blev trots allt ett faktum och har varit på plats i snart två år. Detta är två år för länge. 

Lagen har sedan dess medfört allvarliga konsekvenser för nyanlända barn och unga och gör så varje dag, vilket vi ser tydliga exempel på i våra verksamheter.

Många vänder sig till vår chattjour för att få någon att prata med. Vi möter också många nyanlända unga i våra kompisgrupper runt om i landet. Många barn far mycket illa av den ovisshet deras situation för med sig. Ovisshet om sin framtid och ovisshet om sina familjemedlemmar.

Samtidigt som regeringen nyligen lagt en proposition om att göra barnkonventionen till svensk lag stiftar regeringen asyllagar som kränker vissa barns rättigheter till sin familj, till trygghet och hälsa. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vara med sin familj. 

De mycket begränsade möjligheterna till familjeåterförening går tvärt emot barnkonventionen, enligt vilken barn har rätt till skydd och familjer har rätt att återförenas. Barnkonventionen är alla barns rättigheter, punkt.

Sverige kan bli ett föregångsland genom att visa att vi inte stänger människor ute eller bryter mot de förpliktelser som vi säger oss värna om. I vår värsta fantasi kunde vi i Röda Korsets Ungdomsförbund inte tro att den politiska oviljan att stå upp för flyktingar och andra skyddsbehövandes rättigheter kunde gå såhär långt. 

Ambitionen att aktivt arbeta för att stänga människor utanför vår union fortsätter att öka. Vi menar att det pågår en avhumanisering. Den nuvarande politiken tvingar oss att blunda och stänga av. Sverige funderar över hur möjligheten att rädda människors liv kan begränsas, istället för att värna om de mänskliga rättigheter vi en gång kommit överens om. 

Det här påverkar inte bara människor på flykt. Det påverkar oss alla. Vill vi verkligen ha det så?

Röda Korsets Ungdomsförbund kräver att regeringen gör allt som står i dess makt för att värna den internationella flyktingrätten och folkrätten samt visar vad den faktiskt kräver av stater.

Ett första steg är att rösta igenom det nya lagförslaget om uppehållstillstånd för studier. Det riktiga klivet i rätt riktning tas inte förrän den tillfälliga lagen rivs och vi istället återgår till en migrationspolitik värdig ett land som Sverige. Med permanenta uppehållstillstånd och en reell möjlighet till familjeåterförening för alla.

Kärlek och respekt – ska det vara så jävla svårt?

Tove Kopperdal,
Förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund

/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.