Den 9:e september 2018 så är det riksdagsval
Medborgerlig Samling anser att den svenska kriminalpolitiken måste styras upp. - Foto: Privat & TT

MED: "Brott ska förebyggas och brottsoffrens situation uppmärksammas"

Medborgerlig samling: "Sverige ligger på en skyhög nivå internationellt sett när det gäller sexualbrott och de mycket råa gruppvåldtäkter som rapporterats de senaste åren är en ny brottskategori som inte kan förklaras av anmälningsbenägenhet"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Många upplever idag en ökad otrygghet i samhället och att livskvaliteten har försämrats. 30 procent av alla kvinnor är oroliga för att gå ut på kvällen eller avstår helt. 

Tyvärr har de skäl att vara oroliga. Sverige ligger på en skyhög nivå internationellt sett när det gäller sexualbrott och de mycket råa gruppvåldtäkter som rapporterats de senaste åren är en ny brottskategori som inte kan förklaras av anmälningsbenägenhet. Brott ska förebyggas och brottsoffrens situation måste uppmärksammas och stärkas. 

I Medborgerlig Samlings nya rättspolitiska program som precis har lanserats finns ett stort antal åtgärder som var och en och inte minst sammantaget skall bidra till lägre brottslighet och färre brottsoffer, men också till att stärka brottsoffers ställning. 

Förutom rena självklarheter för att råda bot på många års misskött kriminalpolitik som till exempel betydligt fler och bättre avlönade poliser, föreslås skärpt lagstiftning i allmänhet. 

Häktning skall vara huvudregel när vapen och kniv påträffas på allmän plats, men därutöver måste civilsamhället få större möjlighet att agera. Det är i praktiken omöjligt och olämpligt att tvinga omgivningen att ingripa när brott begås. Däremot är det fullt möjligt att uppmuntra till aktivitet och undanröja lagliga hinder. 

Den som blir utsatt för brott, men också den som ingriper för att beivra brott, skall ges betydligt större nödvärns- och ingripanderätt. Dagens restriktiva lagstiftning resulterar inte sällan i att den som blir angriper och försvarar sig slutligen själv åtalas och döms för påstått övervåld. 

Marginalen för nödvärn och ingripande skall vidgas betydligt. Gärningsmannen skall dessutom framöver inte bara betala kränkningsersättning till brottsoffret utan även till den som med viss risk ingriper för att avvärja brott. Tanken är att uppmuntra och belöna civilkurage för samhällets bästa.

För att underlätta brottsuppklarning är det helt nödvändigt att beivra och förebygga falska brottsanmälningar eller påtryckningar på brottsoffer. Den som falskeligen anmäler annan för brott skall dömas till samma straff som den felaktigt utpekade riskerade, eftersom detta är systemhotande och minskar brottsoffers trovärdighet i allmänhet. 

Den som försöker påverka ett brottsoffer genom övergrepp i rättssak skall omedelbart häktas till skydd för brottsoffret och för att rättssystemet skall kunna verka. Detsamma gäller den som överträder ett kontaktförbud. 

Hedersbrott och brottslighet som särskilt invandrarkvinnor drabbas av är idag ett växande problem. MED vill i avskräckande syfte kraftigt höja straffen, men också införa det nya brottet grovt äktenskapstvång. 

Minimistraffet skall vara detsamma som för grov våldtäkt, fyra års fängelse, eftersom det är resultatet av vad en minderårig utsätts för. Vid förberedelse till detta brott kan därmed häktning beslutas och brottet förhindras.

Ett skadestånd är inget värt om det inte betalas ut till brottsoffret. Gärningsmannens villkorliga frigivning från fängelse skall kopplas till skadeståndets erläggande och kränkningsersättningen till brottsoffret skall fördubblas. 

I den mån en omyndig gärningsman inte betalar skadeståndet skall i första handvårdnadshavare bli ersättningsskyldiga upp till ett halvt basbelopp. 

Detta ger ett starkt incitament för föräldrar att förhindra barnens brott. För att ge brottsofferstöd på lika villkor över landet skall detta stöd framöver administreras av Brottsoffermyndigheten. 

Förslagen innebär en nödvändig och betydande skärpning jämfört med dagens situation. De utgör dock enbart ett axplock av de åtgärder som vi föreslår och anser nödvändiga för att i första hand förebygga brott och i andra hand upprätta brottsoffrens ställning. 

Ilan Sadé,
Partiledare Medborgerlig Samling

Mats Bergh,
Rättspolitisk talesperson Medborgerlig Samling 

/
/
Vad tycker du om Medborgerlig samlings förslag?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.