Europride 2018 hålls i Sverige i städerna Stockholm och Göteborg
LUF anser att Sverige måste göra mer för att intersex-personer ska kunna leva i frihet. - Foto: Privat & Hossein Salmanzadeh TT

LUF: Sverige gör för lite för intersex-personer

LUF: "Sverige uppfyller bara 60 procent av de rättigheter och policyer som ILGA rekommenderar Europas länder att uppfylla. Det är mycket allvarligt och Sverige bör omgående göra mer för att intersex-personer ska kunna leva i frihet"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När organisationen ILGA Europe tidigare i år släppte sin årliga rapport Rainbow Europe om situationen för HBTQIA-personers rättigheter i Europa stod det klart att Sveriges arbete för HBTQIA-personers rättigheter delvis tappat fart. 

Sverige uppfyller bara 60 procent av de rättigheter och policyer som ILGA rekommenderar Europas länder att uppfylla. Vi ligger särskilt efter när det kommer till intersex-personers rättigheter. Det är mycket allvarligt och Sverige bör omgående göra mer för att intersex-personer ska kunna leva i frihet.

Sverige har inte genomfört en enda av de reformer som rekommenderas för att säkerställa intersex-personers rättigheter. Intersex-personer utsätts för kroppsliga övergrepp och behandlingar som inte är medicinskt motiverade, mot sin vilja, och saknar uttryckligt skydd mot diskriminering. 

Oavsett vilket parti som vinner valet i höst står det klart att politiker från både höger och vänster måste göra gemensam sak i att säkerställa att dessa övergrepp genast upphör.

Förbjud medicinskt omotiverade ingrepp. I en rapport från 2017 visade socialstyrelsen att barn fortfarande utsätts för kirurgiska ingrepp för att ”rätta till könet” som motiverats med kosmetiska eller sociala skäl snarare än medicinska. 

Både FN, WHO och Europarådet menar att dessa ingrepp utgör grova kränkningar av intersex-personers mänskliga rättigheter. Därför måste medicinska ingrepp på minderåriga intersex-personer när insatsen inte är medicinskt nödvändig förbjudas eller skjutas upp tills personen kan ge ett informerat samtycke. 

Avskaffa juridiskt kön. Juridiska kön är en rest från den tid då människor åtnjöt olika rättigheter beroende på kön och fyller ingen eller en försvinnande liten funktion i dagens Sverige. 

De bör därför avskaffas. I de fall där det är nödvändigt att uppge kön ska detta helt baseras på personens självbestämmande och vara fritt från kränkande krav på exempelvis medicinsk diagnos och kirurgisk eller medicinsk intervention.

Utbilda både föräldrar, andra vuxna i barnens omgivning och vårdpersonal. Intersex-personer utsätts ofta för kränkande behandling där omvärlden försöker ”passa in” dem i normerna för vad en pojk- eller flickkropp förväntas vara. 

Dessutom är stödet från hälso- och sjukvården för personer som upptäcker sin intersexualitet i vuxen ålder ofta bristfällig. Okunskap leder till onödigt lidande och kränkningar av intersex-personers rättigheter. Det måste mötas med omfattande utbildningsinsatser, inte med omotiverad kirurgi.

Ge intersex-personer rätt till sin medicinska historia. I vissa fall har intersex-personer undanhållits från att få tillgång till sin egen medicinska historia. 

Det ger dessa personer mindre makt över sig själva och underminerar personens möjlighet att fatta informerade beslut om den egna kroppen. Undanhållandet av information måste sluta, den enskilde patienten ska ha rätt till information om den egna kroppen.

Vi i Sverige som ofta ser oss själva som ett föredöme för mänskliga rättigheter i världen riskerar att hamna efter. Vårt agerande kritiseras av FN, WHO och Europarådet. Malta, som annars är känt som ett konservativt land, ligger till och med i vissa delar före oss i arbetet med intersex-personers rättigheter. 

Under mandatperioden som kommer måste vi politiker från alla sidor säkerställa att intersex-personers situation radikalt förbättras. Det handlar om mänskliga rättigheter.

Joar Forssell,
Förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet

Erika Apéll,
Distriktsstyrelseledamot Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
/
/
Luf
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.