Den 9 september är det riksdagsval.
Medborgerlig Samling skriver om strejken på mynttorget som började igår. - Foto: Privat & Lars Pehrson SvD/TT

Svensk lag måste tillämpas även vid asylrelaterade demonstrationer

Medborgerlig Samling: "Det är helt avgörande att rättsväsendet utan andra hänsyn än vad som framkommer i svensk lag tillåts utföra sitt arbete utan politisk inblandning"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Igår påbörjade Fatemeh Khavari och organisationen #PUTNU en strejk på Mynttorget. Deras krav är att permanent uppehållstillstånd skall ges till alla ensamstående barn och ungdomar som varit i Sverige i över ett års tid samt att alla utvisningar till Afghanistan ska stoppas. Detta motiveras med:

Politikerna dåliga omdöme och Migrationsverkets vårdslösa hantering har kostat de ensamkommande ungdomar deras tonårstid, deras hälsa och i vissa fall livet. De som lovades en fristad här kunde inte veta att de istället skulle bli en del av ett politiskt spel som trissat upp rasismen i hela samhället.”

#PUTNU har en poäng. Det är ingen tvekan om att statsministrarna Fredrik Reinfeldt (M) och Stefan Löfven (S) genom sina indirekta offentliga inbjudningar såväl lockat mängder av framförallt utländska män för att under falska förespeglingar söka sig till Sverige med drömmen om ett nytt liv i landet.

De har därefter fastnat i ett organisatoriskt kaos där de inbjudande statsministrarnas regeringar inte förberett landet i allmänhet och Migrationsverket i synnerhet på att handlägga ansökningar samt undvikit åtgärder som underlättat snabb assimilering för dem som meddelats uppehållstillstånd. På samma sätt som svenska medborgare far illa av långsam myndighetsutövning gör migranter detta.

Trots Sveriges tillkortakommanden avseende asylhandläggning så saknar det helt bärighet på frågan om asyl skall kunna ges. Det kräver separat lagstiftning.

Det var det som regeringen tillsammans med V, C och delar av L och KD röstade igenom nyligen, den så kallade ”gymnasielagen”.

Lagen var så illa konstruerad, vilket var väl känt vid beslutstillfället, att den för närvarande i princip inte tillämpas i avvaktan på klargörande. Huvudsyftet med lagen var att sätta rättsstatens principer ur spel eftersom den riktade sig mot en grupp, huvudsakligen män, som redan av svensk domstol bedömts sakna asylskäl. Genom denna misskötsel av statens skyldigheter har vi hamnat i den situationen att ”strejk” nu skall påbörjas, igen.

Förra året genomfördes en liknande manifestation där ledande politiker, bland andra Gustaf Fridolin (MP), Rossana Dinamarca (V) och migrationsminister Helena Fritzon (S) direkt eller indirekt gav demonstranterna sitt stöd genom sin närvaro på platsen. Genom dessa dubbla budskap från lagstiftarna underminerades polisens arbete. I samband med manifestationen höggs en polis i nacken och skadades allvarligt av en man som saknade asylskäl och inte borde ha funnits i landet. Detta skulle inte ha behövt hända.

Manifestationen/demonstrationen #PUTNU kräver tillstånd från polisen eftersom det är en allmän sammankomst på offentlig plats. Sammankomsten kommer även att kräva polisbevakning.

Om det finns anledning att anta att någon person saknar laglig rätt till vistelse eller att det föreligger en annan särskild anledning därtill, ska polisen utföra inre utlänningskontroll. Om en polisman får kännedom om brott som faller under allmänt åtal skall detta rapporteras. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller åklagaren skall inleda förundersökning om det kan antas att sådant brott har förövats.

I en demokrati ska yttrande- och åsiktsfrihet respekteras, exempelvis genom att få anordna en allmän sammankomst. Det är också helt avgörande att rättsväsendet utan andra hänsyn än vad som framkommer i svensk lag tillåts utföra sitt arbete utan politisk inblandning. Rättsstaten måste värnas, för medborgarnas trygghet och tillits skull.    

Mats Bergh,
Advokat, riksdagskandidat och rättspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

Thomas Martinsson,
Polis och riksdagskandidat Medborgerlig Samling

Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.