Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Inga cancerpatienter ska lida av onödig stress!"

Många personer får ett stort stresspåslag och även ångest av ett cancerbesked.
1 av 1

Barbro Sjölander vill lyfta upp kopplingen mellan stress och cancer på den politiska agendan.

Cecilia Hedström / Isabell Höjman TT

Debatt | 09/08/2018 12:48

Barbro Sjölander: "Problemet idag är att sjukvården är tillgänglig endast för människor som är allvarligt sjuka. Denna tillgänglighet inkluderar dock inget helhetsomhändertagande. En av sjukvårdens främsta uppgifter borde vara att motverka ohälsa"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan allvarlig stress och cancersjukdom, som livmoderhalscancer, samt även för att stress kan leda till sämre överlevnadsprognos. Nätverket mot gynekologisk cancer vill att vården blir bättre på förebyggande insatser mot stress och på att behandla psykologiska besvär hos redan cancerdrabbade.  

Det är lätt att förstå att det kan innebära stress och ångest i sig att få en cancerdiagnos. Cancerpatienter drabbas i högre utsträckning av andra sjukdomar, som hjärtkärlsjukdom och psykisk ohälsa, och cancerpatienter råkar även oftare ut för olycksrelaterade skador. Det finns även starka indikationer att allvarlig stress kan öka risken, påskynda och förvärra en cancersjukdom. Man vet också att stress och ångest innebär en förhöjd risk för många andra folksjukdomar. Det vore en vinst för samhället om politiker skulle satsa mer resurser på att sätta in interventioner i förebyggande syfte.

Mycket kan förebyggas genom främjande insatser, som att öka kunskapen i samhället om risktecken på psykiska besvär, som dålig sömn och minnesstörning, och att sjukvården börjar erbjuda adekvata individanpassade insatser i rätt tid. För problemet idag är att sjukvården är tillgänglig endast för människor som är allvarligt sjuka. Denna tillgänglighet inkluderar dock inget helhetsomhändertagande. En av hälso- och sjukvårdens främsta uppgifter borde vara att motverka ohälsa.

Samtidigt måste vården bli bättre på att behandla psykologiska besvär hos redan drabbade.  Sjukvården bör inse att många cancerpatienter drabbas av svåra psykologiska besvär, kanske redan så tidigt som vid diagnos, och att allvarliga besvär kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten. Därför bör onkologer och psykologer jobba ihop. 

Sverige har som medlemsstat i FN förbundit sig att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Ett av Agendans delmål, 3.4, ska till 2030 genom förebyggande insatser och behandling främja människors psykiska hälsa och välbefinnande. 

Nätverket vill lyfta upp denna koppling mellan stress och cancer på den politiska agendan; för att öka kunskapen och möjliggöra mer resurser till detta viktiga område som behöver forskas om ytterligare och få mer utrymme i sjukvårdsbudgetar.

Ingen ska lida av onödig stress!  

Inga cancerpatienter ska lida av onödig stress! Vi hoppas också att, som ett resultat av gedigen forskning inom området, insatser mot allvarlig stress kommer att listas bland Världshälsoorganisationens (WHOs), cancerförebyggande hälsoregler. 

Barbro Sjölander,
Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

Håller du med?