Söndag 28 Nov
Stockholm

Miljöpartiet: "Nazism och rasism är inte ett avslutat kapitel"

Den 9 september hålls det val i Sverige.
Åsa Lindhagen (MP) menar att vi måste förstärka värderingsarbetet, inte minst i Sveriges skolor, för att få bort nazism och rasism. Foto: Karin Röse & Ulf Palm TT

Åsa Lindhagen (MP): "Nazism och rasism försvinner inte av att våldsbejakande organisationer förbjuds, även om det kan göra det tryggare för människor att leva sina liv om de slipper möta hatiska och antidemokratiska rörelser i det offentliga rummet"

Kommentera (74)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Under årets almedalsvecka störde nazister partiledartal, attackerade Vänskapsförbundet Sverige-Israels tält, rev ner regnbågsflaggor och skrämde människor. Senare samma sommar, under Stockholm Pride, demonstrerade högerextremister mot prideparaden och femton personer omhändertogs efter att ha försökt attackera paraden. Systematiskt sprider nazister och högerpopulister hatpropaganda och fake news i sociala medier, de riktar hot mot minoritetsgrupper och vid förra valet försökte de störa ordningen vid olika vallokaler.

Nazism och rasism är inte ett avslutat kapitel som mänskligheten lade bakom sig 1945. Tvärtom är det ett högst reellt hot här och nu 2018.

Det handlar om djupt antidemokratiska ideologier som bygger på en idé om att alla människor inte är lika mycket värda och att demokratin ska nedmonteras. Exempelvis vill Nordiska Motståndsrörelsen störta demokratin och upprätta en ”nationalsocialistisk ledarstat" där så kallade folkförrädare ska dömas av en folkdomstol.

Det politiska samtalet de senaste månaderna har kretsat en hel del kring att begränsa eller förbjuda nazisternas möjlighet att demonstrera eller organisera sig. Det är en välbehövlig diskussion om hur vi skyddar människor från nazismens ondska. Det är dock viktigt att attackera både symtomen och rötterna till nazismen och rasismen. Att begränsa möjligheten för en redan övertygad nazist att föra ut sin hatiska ideologi kan bidra till att skydda människor från hatet, men det gör inte nazisten mindre övertygad.

Vi måste därför bredda samtalet och även beröra hur nazism och andra våldsideologier ska stoppas från att så sina frön hos nya människor. Hur dessa ideologier ska motarbetas redan i grundskolan. Vi behöver arbeta ännu hårdare och mer systematiskt med frågor kring grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

I Stockholm har vi samlat kompetens kring mänskliga rättigheter i en central funktion, kansliet för mänskliga rättigheter, som arbetar med att stärka kunskaperna hos stadens medarbetare i de här frågorna. Vi har hbtq-certifierat flera fritidsverksamheter, ungdomsmottagningar och skolor, stärkt det normkritiska arbetet i skolorna och arbetat med mentorer i våldsprevention, ett program där elever och lärare lär sig att säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. I regeringen har vi höjt stödet till antidiskrimineringsbyråerna, startat ett nationellt centrum mot rasism och avsatt resurser till skolan så att inga barn ska hamna i kläm.

Sett till hotet från rasism och nazism i Sverige idag så är det förvånande att vissa politiker motsätter sig just de här satsningarna. Kristdemokraterna i Stockholm gick så sent som häromdagen ut med att de vill lägga ner stadens kansli för mänskliga rättigheter. Kritik har också framförts om att hbtq-certifieringar skulle vara för dyrt. Samtidigt raljerar personer på högerkanten friskt i sociala medier kring normkritik och antirasism.

Tvärtom borde samhället göra mer för att arbeta tidigt med värderingar i skola och förskola. Från Miljöpartiets sida går vi till val på att Stockholm ska vara en stad där alla människors kompetens tas tillvara och ingen blir utsatt för diskriminering. Vi vill stärka arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och all diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. Kompetenshöjningen kring mänskliga rättigheter i stadens verksamheter ska fortsätta och stärkas och vi vill skapa fler mötesplatser för hbtq-ungdomar. Skolan ska vara en trygg plats för alla elever oavsett bakgrund.

Nazismen och rasismen försvinner inte av att våldsbejakande organisationer förbjuds, även om det kan göra det tryggare för människor att leva sina liv om de slipper möta hatiska och antidemokratiska rörelser i det offentliga rummet. För att helt stoppa nazismen och rasismen från att gro måste vi ytterligare förstärka värderingsarbetet, inte minst i Sveriges skolor. Demokratin får aldrig tas för givet och demokratiska grundvärderingar måste försvaras och stärkas. Först då kan nazismen förpassas till historiens soptipp.

Åsa Lindhagen,
socialborgarråd (MP)

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (74)
Kopiera länk
Dela