Stockholm

"Varannan svensk engagerar sig ideellt – värna om frivilligheten"

Göran Pettersson, Maria Alsander
Göran Pettersson, Maria Alsander. Foto: Privat

Göran Pettersson och Maria Alsander: "Därför vill vi göra ett medskick till regeringen: värna den svenska modellen för frivillighet och undanröj hinder så att det ideella engagemanget kan fortsätta att växa och utvecklas".


Läs mer
#Eldsjälar

Under en vecka kommer Nyheter24 att uppmärksamma personer som hjälper människor som har flytt sina hemländer.

De som hjälper dem som inte vill annat än att skapa sig ett nytt liv här i Sverige.

Det finns tusentals personer som gör ett fantastiskt jobb, helt på eget initiativ – de eldsjälarna vill vi hylla.

ELDSJÄLAR. Det ideella engagemanget i Sverige är med internationella mått mätt exceptionellt stort. Varannan person du möter på gatan engagerar sig ideellt och svenskarna lägger tillsammans mer än en halv miljard timmar på organiserat ideellt arbete varje år.

Det unika med engagemanget i Sverige är också att vi både har en stark välfärdsstat och ett utbrett ideellt engagemang, till skillnad från flera europeiska länder som i finanskrisens spår tvingas förlita sig på exempelvis kyrkors och människors goda vilja. Det vittnar exempelvis Röda Korsets rapport från 2013 om levnadsförhållanden i Europa om. 

Forum och Volontärbyrån tycker såklart att det är bra att det finns flera olika aktörer som stöttar människor i utsatta situationer. Men det ideella engagemanget måste få ske på föreningslivets villkor så att ideella organisationer inte blir en besparingsåtgärd i välfärden.  

Vi vet att det är ovärderligt för många att kunna vända sig till en organisation som står fri från stat, kommun och landsting. Det kan vara barn som får mattehjälp av en ideell, den kvinna som utsatts för våld och möter den ideella kvinnojouren eller den unga asylsökanden som genom den lokala basketföreningen får tänka på något helt annat för en stund.

Sveriges unika föreningsengagemang är också en grogrund för innovation och samhällsbygge. Historiskt sett har ideella organisationer startat många centrala samhällsfunktioner som exempelvis hemtjänst, barnavårdscentraler och bibliotek. Människor som går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för bygger tillit, förtroende och gemenskap - socialt kapital.

Såhär inför jul ökar viljan att engagera sig ännu mer. I Stockholm i dagarna samlas exempelvis över 200 volontärer för att förbereda det alternativa julfirandet Jul i Gemenskap som organiseras av 13 ideella organisationer. Och det finns många exempel över hela Sverige på liknande ideella initiativ som förebygger ensamhet och utanförskap i jul.

Men det här gör sig inte självt. I dag finns det många saker som står i vägen för det ideella engagemanget. Exempelvis kan sjukskrivna och arbetslösa förlora sin ersättning om de fortsätter sitt föreningsengagemang. 

Föreningar riskerar också att förmånsbeskattas när de bjuder sina volontärer på tack-fika. Detta är bara ett par exempel på hinder som vi möter. Därför vill vi göra ett medskick till regeringen: värna den svenska modellen för frivillighet och undanröj hinder så att det ideella engagemanget kan fortsätta att växa och utvecklas samtidigt som ideella krafter inte utnyttjas och blir en besparingsåtgärd i den svenska välfärden.

Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Maria Alsander, verksamhetsledare Volontärbyrån


LÄS MER – ALLA ARTIKLAR OM NYHETER24:S ELDSJÄLAR:

Emma, 34, advokat som jobbar ideellt och tror på rättvisa

Elin, 33, hjälper flyktingmammor och deras bebisar

Patrik, 49, har idrotten som verktyg för att integrera människor

Ibbe, 19, fick stanna – nu inspirerar han andra 

KRÖNIKA: Medmänsklighet är så mycket starkare än främlingsfientlighet 

Hylla dina #Eldsjälar

9 enkla steg till att hjälpa 8 000 barn 

KRÖNIKA: Vi fick komma in i Sverige – för att hon struntade i reglerna 

DEBATT: "Jag fortsätter kämpa för öppna gränser för flyende människor"

3 punkter – så här går det till när en flykting kommer till Sverige 

Försvårar regeringen för ideellt arbete?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.