Stockholm

Fängelse - Nyheter, artiklar, reportage och video

Efter en dom i domstol kan den dömde bli bestraffad med fängelse och blir frihetsberövad under en viss tid. I Sverige har Kriminalvården 45 anstalter med olika säkerhetsklassificering där klass ett är den högsta säkerhetsklassen och klass tre är den lägsta.

Personen som sitter i fängelse kallas för klient. Samtliga klienter har sysselsättning i fängelset och de har även rätt till att vara utomhus under en timme på dagen. 

Klienterna deltar i olika behandlingsprogram som ofta är i grupp och leds av en eller två programledare från Kriminalvården. Tanken bakom dessa program är att personen som blivit bestraffad med fängelse ska få de verktyg som krävs för att förändras och i framtiden undvika återfall i brottskarriären. 

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.