Lördag 16 Okt
Stockholm

Lettland tar över krisbank

Till följd av finanskrisen har Parex förstatligats av regeringen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Lettlands regering har förstatligat landets näst största bank Parex till följd av finanskrisen.

Banken har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg och lockar på sin hemsida med en ränta på 6,10 procent på kapitalkonto.

Den lettiska regeringen kontrollerar därmed 51 procent av aktierna som den fått i utbyte mot bara ett par dollar, uppger premiärminister Ivars Godmanis.

Lettlands regering har i dag beslutat att bli majoritetsägare i Parex Banka för att säkra stabiliteten i Lettlands finansiella system, sade Godmanis på lördagskvällen.

Premiärministern sade att beslutet att ta över banken är i linje med vad andra europeiska länder gör för att stötta sina banker.

Finans- och kapitalmarknadskommittén uppger att regeringen kommer att ta kontroll över banken för symboliska två lats, motsvarande 28 kronor.

Godmanis förnekar att liknande åtgärder är aktuella för andra banker som verkar i Lettland.

På en marknad där skandinaviska banker dominerar är Parex Banka näst störst sett till tillgångar.

På Parex svenska hemsida kan man tidigt på söndagsmorgonen läsa att Parex bank är en av Lettlands stabilt växande banker med mer än 4,5 miljarder euro i tillgångar. Banken erbjuder tjänster som utlåning, bankkort, leasing, kapitalförvaltning och handel med värdepapper. Banken sysselsätter omkring 2 600 personer i Lettland.

Parex har representationskontor, filialer och dotterbolag i 15 länder, inklusive filial i Tyskland, i Sverige (Stockholm, Malmö, Göteborg), Estland samt dotterbolag AP Anlage und Privatbank AG i Schweiz samt i Litauen.

På hemsidan lämnas också information om att den svenska riksdagen fattat beslut om att utvidga insättningsgarantin till 500 000 kronor från den 6 oktober.

Finanskrisen har drabbat Lettland hårt, men Ivars Godmanis säger att han inte har anledning att be Internationella valutafonden (IMF) om hjälp, rapporterar Reuters.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela