Måndag 24 Jan
Stockholm

Hit ska 50 svenskar resa – för att dö

47 svenskar är för närvarande medlemmar i Dignitas.
1 av 2
47 svenskar är för närvarande medlemmar i Dignitas. Foto: AP
De assisterade självmordet består oftast i att personen får en dödlig dos sömnmedel.
2 av 2
De assisterade självmordet består oftast i att personen får en dödlig dos sömnmedel. Foto: AP

Flera svenskar som inte längre önskar att leva reser till Schweiz för att begå assisterat självmord. En av föreningarna är Dignitas, där 47 svenskar innehar medlemskap.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Aktiv och passiv dödshjälp

Aktiv dödshjälp, som är förbjudet i Sverige, innebär att någon avslutar en persons liv med en aktiv handling, till exempel att en läkare ger en patient en dödlig dos. 

Passiv dödshjälp, som praktiseras i Sverige, innebär att behandlingen av en persons sjukdom avslutas. Döden infaller oftast fortare av detta, men det är ingen aktiv handling – utan en passiv – som leder till personens död. 

Av olika skäl finns det människor som inte längre önskar att leva, och vill få hjälp att avsluta sina liv. Då aktiv dödshjälp inte är tillåtet i Sverige söker de sig till andra länder, bland annat till Schweiz, där ett antal föreningar som erbjuder assisterat självmord verkar.

En av dessa är föreningen Dignitas, i vilken 47 svenskar är medlemmar.

Läkare assisterar

För att en person ska assisteras krävs det att hen har en sjukdom som kommer att leda till döden och/eller ett outhärdligt invalidiserande handikapp och/eller en olidlig smärta som inte går att kontrollera. 

Innan ett assisterat självmord följer en process där psykologer, läkare och ofta familjemedlemmar ingår. När tiden är kommen får medlemmarna en dödlig dos sömnmedel som ges ut av en läkare. 

Många utländska medlemmar

Av Dignitas närmare 7 000 medlemmar är omkring 695 personer hemmahörande i Schweiz. Resten kommer från andra länder, där assisterat självmord i form av aktiv dödshjälp är förbjudet. Föreningens mål är dock inte att människor ska resa till Schweiz för att dö.

– Vårt mål är snarare att länder anpassar deras lagstiftning så att deras invånare har ett riktigt val och slipper bli "självmordsturister", även om det är ett hemskt ord. Utifrån det är målet att Dignitas en dag slutar att existera till följd av att människor inte längre behöver föreningen, säger Silvan Luley, en av personerna bakom föreningen, till Nyheter24

Ett annat syfte med föreningen är att minska antalet självmord, i synnerhet bland svårt sjuka. Kostnaden för assistansen uppgår till cirka 40 000 kronor, men föreningen är inte vinstdrivande. 

Mellan 1998 och 2011 fick drygt 1 100 utländska personer hjälp med att avsluta sina liv av Dignitas. 

"Många äldre som funderar"

I Sverige finns det ett antal föreningar som jobbar för en legalisering av assisterat självmord. En av dessa är Rätten till en värdig död (Rtvd). Föreningen har omkring 2 500 medlemmar, både människor som stödjer föreningen i sakfrågan och människor som någon dag kommer att vilja få hjälp med att avsluta sina liv. 

– Många är äldre som funderar mycket på sådana här frågor. Andra är personer som har släkt eller vänner som inte är kommunicerbara och som tryggt vill kunna avsluta livet, säger Gunilla Nilsson, sekreterare i Rtvd, till Nyheter24 och fortsätter: 

– Vårt mål är att det ska bli legalt i Sverige att den som är svårt sjuk ska kunna få professionell hjälp att avsluta livet.

Polariserad debatt

Frågan om assisterat självmord eller dödshjälp, som det även brukar kallas, är långt ifrån ny. Argumenten för brukar främst handla om frihet att bestämma över sig själv, att det underlättar för organdonation och att människor känner sig trygga med att åldras.

Argumenten mot berör ofta risken med att personen ångrar sig men inte vågar säga ifrån. Att en äldre person kan uppleva sig själv som en börda för samhället och att risken för att synen på utsatta, sjuka och funktionshindrade personer blir negativ.

Gunilla Nilsson lyfter frihetsfrågan och den om trygghet:

– Det handlar om trygghetsfunktioner och självbestämmande. Att den som vill ska kunna känna trygghet och få hjälp av de mest kunniga inom området. I Sverige får vi bestämma över oss själva i stor utsträckning, men inte när det kommer till det här. 

Ingen stor politisk fråga

Frågan om dödshjälp ganska liten i politiken, och kommer knappast debatteras i någon större utsträckning inför höstens val. 2010 svarade majoriteten av de svenska partierna att de är emot aktiv dödshjälp

Rtvd är emellertid hoppfulla och tror att frågan kommer tas upp på allvar i framtiden.

– Frågan har kommit upp mer och mer under de senaste åren. Jag hoppas att det kan bli något som politikerna kommer att sätta sig ner och diskutera i lugn och ro efter valet, och se vad det egentligen är som kan ge människor trygghet. 

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Tycker du att assisterad självmord borde vara lagligt i Sverige?