Lördag 27 Nov
Stockholm

Kina i 30 år av ekonomisk tillväxt

Från att vara ett extremt fattigt land är Kina nu den tredje största handelspartnern i världen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I går var det 30 år sedan den förre ledaren Deng Xiaoping introducerade ekonomiska reformer i landet som öppnade upp dess ekonomiska tillväxt.

Den nuvarande presidenten Hu Jintao höll under gårdagen ett långt tal till nationen där han talade om hur Kina vuxit från ett fattigt land till en modern nation, skriver El Pas.

Under sitt tal prisade presidenten de reformer som landets kommunistiska parti antagit under de senaste tre decennierna. Han betonade också att Kina aldrig skulle anta ett västerländskt politiskt system.

Kinas ekonomi har ökat med cirka tio procent per år och uppgår i nuläget till 26,5 biljoner svenska kronor. Det är 68 gånger större än 1978 då de ekonomiska reformerna initierades.

– Kinas ekonomiska tillväxt är beroende av omvärlden och omvärlden kan inte växa utan Kina. Vi behöver en hållbar utvecklingsmodell och fokus bör ligga på att höja levnadsstandarden och garantera social jämlikhet, stabilitet och harmoni, sade han i talet, enligt Radio86.

Reformerna har lett till att landet i dag är det tredje största handelspartnern i världen och den fjärde största ekonomin räknat i bruttnonationalprodukt.

Se mer om Kinas ekonomi nedan.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela