Långa människor ser bättre i mörker

- 01/09/2016, 15:43
Att vara lång verkar ha positiva effekter på din synförmåga, eller åtminstone förmågan att processa det du ser.
1 av 2

Att vara lång verkar ha positiva effekter på din synförmåga, eller åtminstone förmågan att processa det du ser.

TT

Om Robert Wadlow (bilden) var extra bra på att se i mörker förtäljer dock inte historien.
2 av 2

Om Robert Wadlow (bilden) var extra bra på att se i mörker förtäljer dock inte historien.

AP

Är det här ytterligare en grej som långisarna kommer att vara överlägsna om?

Det brukar komma en hel del studier om att längd säger mycket om hur du är, och nu finns det forskning som tyder på att långa skulle ha varit bättre jägare. Studien, som IFLScience skriver om, säger egentligen inte jättemycket om hur längd påverkar din person. Den säger däremot ganska mycket om hur det mänskliga ögat fungerar.

Vårt öga är nämligen, vad vissa evolutionsförnekare än säger, inte speciellt bra. Den information vi får från det vi ser räcker inte för att avgöra exakt vad det är vi tittar på, utan vi behöver hela tiden lägga till information som vi tänkt oss till. Vår hjärna fyller helt enkelt i de luckor som ögonen lämnar.

Det är alltså det här, att fylla i luckorna, som långa personer är bättre på än korta. Detta gäller framförallt när det är svårt att se, exempelvis när det är mörkt.

Vid ett försök lät man personer titta på ett föremål i ett rätt mörkt rum. Efter det tagits bort fick deltagarna försöka uppskatta var föremålet hade befunnit sig. Man såg bland annat att det är lättare att bedöma hur högt ett föremål är om man får jämföra med golvet än med takt, vilket antagligen har att göra med att vi är vana att göra så.

Långa personer var överlag bättre på att bedöma höjd, oavsett om golvet syntes eller inte, och man tror att det har att göra med deras annorlunda perspektiv. De är helt enkelt vana vid att gå runt att se allting ur en lite dålig vinkel.

Den här förmågan är kanske inte superviktig i dag, men det är lätt att föreställa sig att det hade betydelse i forntiden. Att kunna bedöma avstånd korrekt, i dåliga ljusförhållanden, är oerhört viktigt för exempelvis en urtida jägare. Så på stenåldern fanns det antagligen en klar fördel med att inte vara kort i rocken.

Fler saker som inte känns så nyttiga längre, nu när vi slutat leva i grottor, är att vara rädd för diverse småkryp. Men nu har forskare kanske hittat en ny behandling mot fobi. Och kolla in de här fem myterna om din hjärna som du antagligen har gått på.