Fredag 24 Sep
Stockholm

Forskare: ​Män blir våldsammare när de umgås med kvinnor

Ny forskning föreslår att mäns våldsamhet kan vara kopplat till hur många kvinnor de har runt sig.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Tvärt emot vad man tidigare har trott pekar en ny forskningsstudie på att män blir mer våldsamma när de umgås med kvinnor.

Det är en grupp amerikanska forskare som med hjälp av statistik från bland annat FBI har tittat närmare på könsfördelningen i olika delar av USA, och jämfört de siffrorna med hur många våldsbrott som begås i samma delar.

Resultaten visar att män tenderar att begå fler våldsbrott om de bor på platser där en majoritet av invånarna är kvinnor. Det motsatta gäller också; män som bor på platser med en majoritet män, är mindre våldsamma.

Forskarna själva förklarar resultaten med hjälp av vad de kallar "mating market theory" (en teori kopplad till utbudet av potentiella parningspartners).

Teorin är att våldsamhet bland män inte ska ses som en medfödd egenskap kopplad till manlighet, utan snarare som något som visar sig när det är gynnsamt ur ett fortplantningsperspektiv.

Kort sagt: forskarna tror att män som umgås med många kvinnor blir våldsammare för att det ökar deras chanser att få ligga.

Huruvida slutsatserna stämmer vill vi lämna osagt, men vill du läsa mer om den här studien kan du läsa hela forskningsrapporten hos tidningen Human Nature.

En sak som leder till våldsamhet är datorspel, men det är inte så enkelt som man kanske kan tro. Några andra som också motiveras av djuriska drifter är myggor; så här vet du om de älskar just ditt blod.

Tror du att män av naturen är mer våldsamma än kvinnor?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela