Fredag 25 Jun
Stockholm

Nya FN-rapporten: På den här platsen är kvinnor i störst livsfara

Slagen kvinna, sjukhus
Det har visat sig att det finns en plats där kvinnor är utsatta för störst livsfara. Foto: Shutterstock, Pixabay (Montage)

En ny rapport från FN visar att det finns en specifik plats där kvinnor, oavsett kontinent, är särskilt utsatta för livsfara. Och det är nog inte den du tror.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den allra farligaste platsen för kvinnor att befinna sig på är i hemmet – det visar en omfattande undersökning som gjorts av Förenta Nationerna. 

En tredjedel av kvinnor mördas av sin partner

Av alla kvinnor runtom i världen som avsiktligt mördades förra året, så mördades en tredjedel av en ex-partner eller en nuvarande partner. 

När man lägger ihop antalet kvinnor som mördats av sin partner eller sitt ex, tillsammans med de som mördats av en familjemedlem, så utgör det 58 procent av alla kvinnomord – eller cirka 50 000 av 87 000 som mördats.

I snitt mördades 137 kvinnor av en familjemedlem varje dag förra året. 

Större sannolikhet för män att mördas av främling

Studien visade att majoriteten av alla som mördades världen över förra året var män, och att de till största del mördats av en främling.

Trots det visade studien att risken för att bli dödad i hemmet eller av en närstående är betydligt högre för kvinnor för män.

Yury Fedotov, verkställande direktör FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott, säger att kvinnor "fortsätter att betala det högsta priset som en följd av ojämlikhet mellan könen, diskriminering och negativa stereotyper". 

Störst risk i USA och Afrika

Siffrorna från förra året visar att flest kvinnor som mördades av partner, ex-partner eller familj mördades i Asien (20 000) följt av Afrika (19 000), Amerika (8 000) Europa och allra minst i Oceanien (300).

Trots det så är det faktiskt kvinnor i Amerika och Afrika som löper störst risk att mördas av en närstående, i förhållande till befolkningsmängd. I Afrika är risken för kvinnor att bli mördade av en närstående 3.1 på 100 000 och i Amerika 1.6 på 100 0000 – i jämförelse med 0.9 på 100 000 som det är i Asien. 

Europa är den kontinent där kvinnor löper minst risk, med 0.7 per 100 000. Men hur ser det ut i Sverige?

Sverige: Tre gånger så stor risk för kvinnor

Precis som i resten av världen visar statistik från Sverige att kvinnor löper störst risk att utsättas för våld just i hemmet. 

36 procent av kvinnor som anmält att de blivit misshandlas i Sverige, misshandlade i hemmet. Motsvarande siffra för män är 12 procent. I de fall där kvinnor misshandlats i Sverige är det alltså mer än en tredjedel som misshandlats i sitt hem. 

Och när man ser närmre på relationen mellan gärningspersonen och offret, ser man tydligt att kvinnor i betydligt större utsträckning misshandlas av personer de känner.  

Statistik från BRÅ.

Behöver att män engagerar sig i frågan

Så hur minskar man mordfallen? Enligt FN ligger lösningen i att få män att ta avstånd från våldsam maskulinitet och könsstereotyper. 

"För att förhindra och hantera mord på kvinnor och flickor, måste män vara engagerade i ansträngningar för att bekämpa våld och mord i nära relationer och ändra kulturnormer för att komma ifrån våldsam maskulinitet och könsstereotyper", skriver FN i rapporten. 

Man räknar på att vart tionde mord som begås till Sverige är kopplad till heder. Men hur mycket vet vi egentligen om hedersrelaterad våld och hedersförtryck? Här är allt du behöver veta.

Kommentera
Kopiera länk
Dela