Fredag 7 Okt
Stockholm

Dyra misstagen att se upp för när du kallställer huset: "Oaktsamt"

Om du ska kallställa ditt hus gäller det att du gör det på rätt sätt.
Om du ska kallställa ditt hus gäller det att du gör det på rätt sätt. Foto: Fredrik Sandberg/TT och Jessica Gow/TT

Svenska hushåll står inför en tuff höst och vinter med höga utgifter – inte minst när elkostnaderna skenar. Många ser därför över möjligheten att kallställa fritidshus eller enskilda rum, men görs det på fel sätt kan det stå en dyrt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Europa har drabbats av en elkris och Sverige är inget undantag. Många svenska hushåll bävar därför inför årets kallare månader där kostnaderna, under ett vanligt år, ofta drar iväg på grund av den uppvärmning som krävs.

Nu väntar ett exceptionellt dyrt vinterhalvår och man uppmanas, för att motverka en eventuell elbrist och för att komma lindrigare undan ekonomiskt, att dra ner på sin elförbrukning.

Här kan du läsa om 5 vanliga myter om el som experten slår hål på.

Försäkringsriskerna med att kallställa sitt hus

Ett sätt att minska sin elförbrukning är att kallställa – det vill säga sänka eller stänga av värmen – i fritidshus eller andra lokaler som man har i sin ägo. Men detta är inte helt riskfritt.

– Den främsta risken med att kallställa ett hus är risken för att rören fryser och spricker och att det därmed uppkommer vattenskador i huset, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist och boendeexpert hos Konsumenternas försäkringsbyrå, till Nyheter24.

Sådana skador kan stå en dyrt, förklarar Ekeblad Szanto.

– Om det uppkommer skador på huset till följd av att man har kallställt huset, kan försäkringsersättningen sättas ned om försäkringsbolaget anser att skadorna har uppkommit till följd av att man inte har följt försäkringsbolagets aktsamhetskrav som anges i villkoren. 

– Ersättningen sätts normalt ned med 25 procent men det kan också bli fråga om en högre nedsättning och till och med utebliven ersättning om man anses ha agerat mycket oaktsamt.

Viktiga tipsen när du ska kallställa huset

Det är därför viktigt att kallställa sitt hus på rätt sätt. Enligt Andrea Ekeblad Szanto är det till exempel viktigt att tänka på att:

  • stänga av huvudvattenkranen
  • tömma vattenledningar och låta kranarna stå öppna
  • tömma varmvattenberedaren och pumpar
  • spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms
  • hälla frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol
  • tömma utomhuskranar på vatten

Därutöver bör man ha viss koll på huset.

– Man måste även titta till sitt hus regelbundet så att man snabbt kan upptäcka om det skulle inträffa någon skada. Kan man inte själv titta till huset bör man be någon grannen eller annan som har möjlighet att göra det, säger Ekeblad Szanto.

Här kan du läsa om hur mycket pengar du kan spara genom att sänka temperaturen med bara två grader.

Hur kallt kan man ha det i huset?

Men vad är det då för temperatur som gäller när man ska kallställa huset?

– När det gäller att sänka värmen rekommenderar försäkringsbolagen att hålla en grundvärme på omkring 15 grader i huset och sänker man lägre än så kan man anses oaktsam om man inte vidtar åtgärder för att förhindra frysning, säger Andrea Ekeblad Szanto.

Kan man kallställa enskilda rum?

Vissa bostadsägare ser även över möjligheten att kallställa enskilda rum i deras permanenta boende – men även här gäller det att tänka till.

– När det gäller att kallställa i enskilda rum kan det säkerligen vara möjligt i vissa fall så länge man inte sänker värmen för mycket, men man tar en risk om man kallställer vissa rum om det till exempel finns rör som går längs med väggarna i just dessa rum och dessa rör fryser, säger Andrea Ekeblad Szanto och fortsätter:

– Så även i detta fall gäller det att följa försäkringsbolagens aktsamhetskrav och inte sänka värmen för mycket och om man gör det vidta de åtgärder som jag räknat upp.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.