Torsdag 2 Dec
Stockholm

Förstfödda barn är mer försiktiga i livet

Oddsen är att den äldsta blir konservativ.
1 av 5
Oddsen är att den äldsta blir konservativ. Foto: FOTOGRAFERNA HOLMBERG
Yngre barn tenderar att hålla mindre hårt på tradition.
2 av 5
Yngre barn tenderar att hålla mindre hårt på tradition. Foto: - / HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
De tar lättsammare på saker helt enkelt.
3 av 5
De tar lättsammare på saker helt enkelt. Foto:
Så får storasyskonen dra ihop alla inför jul.
4 av 5
Så får storasyskonen dra ihop alla inför jul. Foto: FOTOGRAFERNA HOLMBERG
Kanske flyttar småsyskonen från orten medan det äldsta barnet stannar kvar.
5 av 5
Kanske flyttar småsyskonen från orten medan det äldsta barnet stannar kvar. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Äldre syskon blir mer traditionella och motvilliga till förändring än sina yngre bröder och systrar, visar en ny studie.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Kvinna och förstfödd?

Grattis, då har du större chans att lyckas än män.

En studie från Italien visar att det äldsta barnet i familjen generellt sätt är mer konservativt än yngre syskon. 

Eftersom förstfödda har upplevt odelad uppmärksamhet och vård från föräldrarna, samt varit både starkare och mer intellektuellt utvecklat än yngre syskon, har de vant sig vid en dominerande ställning. Det konstaterar Daniela Barni, psykolog vid Katolska universitet i Milan i Italy, i en intervju med Live Science. 

– Därför tenderar de att skydda sin status genom att utveckla konservativa värderingar som hjälper dem att upprätthålla status quo, säger hon. 

Experimentet

Barni och hennes kollegor intervjuade familjemedlemmar i 96 familjer. Familjemedlemmarna fyllde i frågeformulär om sin egen motvilja till förändring, syn på tradition och svarade på frågor kring andra aspekter av konservatism. 

Forskarna fann att förstfödda barn generellt sett var mer konservativa än sina syskon. Men de var inte mer benägna än sina bröder och systrar att påverkas av sina föräldrars eventuella konservatism. 

Alltså: förstfödda är försiktigare än det andra barnet, oberoende av föräldrarnas konservativa värderingar, skriver Live Science

Kommentera
Kopiera länk
Dela