Manligt könshormon gör människor mer korrupta och egoistiska

- 31/05/2015, 22:34 -

Ap / TT

Det manliga könshormonet testosteron påverkar också hur bra vi är på att förstå andras känslor.

En ny studie av forskare i Schweiz antyder att korruption kan vara kopplat till höga nivåer av testosteron i individer, skriver Daily Mail. Forskarna utförde kontrollerade sociala experiment på en slumpmässigt utvald grupp studenter, och resultatet var häpnadsväckande.

Makt korrumperar

För det första visade experimentet att personer som slumpmässigt valts ut till olika maktpositioner var mer giriga och egoistiska än personer som inte hade någon maktposition. Det verkar alltså vara så att makt i sig självt faktiskt korrumperar. Professor Antonakis som ledde forskningen kommenterar resultatet så här enligt Daily Mail.

– Makt är för ledare vad blod är för vampyrer. När de har fått smaka det kan de inte släppa taget.

Könshormonet påverkar

Men vad forskningen också visar är att det inte är så enkelt som att makt helt enkelt leder till korruption. Det kan också vara så att personer som har en tendens att agera korrupt söker sig till maktpositioner. Och den tendensen kan enligt forskarna bero på nivån av det manliga könshormonet testosteron i kroppen.

Experimentet antyder att personer med höga nivåer av testosteron har högre risk att bryta mot sociala regler för deras egen vinnings skull.

– Individer med höga nivåer av testosteron stänger av från att känna den emotionella påverkan som deras beslut har på andra, och tenderar att fokusera på att maximera sin egen vinning, säger Antonakis enligt Daily Mail.


Bildkälla