Forskning: Växter skriker för att varna varandra

- 04/10/2019, 18:10

En ny studie visar att växter använder ett speciellt språk för att varna varandra när de blir attackerade. Forskare har undersökt växten Kanadensiskt gullris.

Bävrar slår med svansen på vattenytan. Kaniner stampar med foten i marken. Katter och hundar morrar. Ja, djur har många olika sorts strategier för att varna andra djur för rovdjur eller faror. 

Men visste du att även växter har ett sätt att varna varandra för fara?

En ny studie från University of Turku i Finland visar att växter använder ett sorts språk för att varna varandra. Växterna skickar ut en sorts varningskemikalie som används som ett universellt språk, ungefär som att de ropar till varandra. 

När plantor blir skadade så utlöser de en signal som sprider sig genom plantan och skapar ett defensivt försvar. 

Detta försvar leder till att plantan utlöser en stinkande varningsdoft till plantor i närheten. Denna varningsdoft kallas flyktiga organiska föreningar. 

Flyktiga organiska föreningar är en kemikalie som går att hitta i många produkter. Ett exempel på en flyktig organisk förening är Benzene. Benzene går att hitta i små mängder i vår mat. 

Signalerar till varandra om ett hot är i närheten

Studien visar vad detta försvar, som plantan utsöndrar, egentligen innebär. Tydligen så signalerar plantorna till sin omgivning att ett hot är i närheten.

Detta gör att närliggande växter också kan inta ett defensivt tillstånd. Med andra ord kan man säga att växterna utsöndrar ett stinkande varningsskrik till varandra. 

Studien gjordes på Kanadensiskt gullris. Varningssignalen som skickas ut är vanlig bland växter som blir uppäta av växtätare. Forskarna fann att varningsskriket är allra vanligast hos plantor som ofta blir uppätna av djur. 

Bilden föreställer gullris. I studien där man upptäckte att plantor kommunicerar med varandra använde forskarna sig av Kanadensiskt gullris. Foto: Cristine Olsson.

Har utvecklat ett universellt språk 

Studien hävdar att det är möjligt att plantorna har utvecklat ett sorts universellt språk i områden som är större risk för dem att bli uppätna.

Forskarna genomförde experimentet på ett fält där gullris växte. I mitten av varje grupp av växter så fanns det en enskild växt som blev skadad av en växtätande bladskalbagge. 

När växterna i flera veckor hade blivit tuggade på så kontrollerade forskarna växternas kemiska varningsutsläpp.

Forskarna upptäckte att växter som hade fått ett varningsmeddelande av andra växter var mer skyddade från skalbaggarnas bett.

Forskarna är inte säkra på hur växterna mottar meddelandena från varandra, men tror att den kemiska signalen interagerar med växternas cellmembran på något sätt.

Brukar du prata med dina växter?