Onsdag 28 Jul
Stockholm

Halva Sverige positivt till EU

Enbart 26 procent är emot.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Nästan varannan svensk är nu för medlemskapet i EU, enligt nu offentliggjorda mätningar.

Den svenska opinionen blir gradvis mer EU-vänlig, men samlar ännu ett och ett halvt decennium efter unions-inträdet inte en majoritet av folket, visar mätningar gjorda av SOM-institutet vid Göteborgs universitet hösten 2008.

Då var 48 procent av svenskarna i huvudsak för medlemskapet, medan 26 procent sade sig vara i huvudsak emot detsamma. Det framkom när SOM-institutet och Sieps (Svenska institutet för Europapolitiska studier) offentliggjorde undersökningen på måndagen.

Siffrorna utgör ett rekord i EU-vänlighet i SOM:s serie av mätningar, som sträcker sig tillbaka till 1991. Som mest EU-negativ var opinionen 1996, året efter inträdet, då 52 procent var emot och enbart 33 procent för medlemskapet.

När den något hårdare frågan om Sverige bör lämna unionen ställdes blev svaren än mer EU-positiva. 53 procent ville då inte lämna EU, mot 22 procent som ville lämna.

Mätningarna visar också på ett stort ointresse för vissa delar av EU-samarbetet. När riksdagen i fjol godkände det omstridda Lissabonfördraget ställde sig enbart 16 procent av svenskarna bakom beslutet, medan 13 procent var emot, och hela 71 procent angav att de inte hade någon bestämd åsikt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela