Efter att ha vårdats på sjukhus för covid-19 är 71 procent av patienterna fortfarande ett år efter sjukhusvistelsen inte helt återställda, enligt en ny brittisk studie. Arkivbild.
Efter att ha vårdats på sjukhus för covid-19 är 71 procent av patienterna fortfarande ett år efter sjukhusvistelsen inte helt återställda, enligt en ny brittisk studie. Arkivbild. - Foto: TT

Få covidpatienter helt återställda efter ett år

Endast 29 procent av covidpatienterna som vårdats på sjukhus hade återhämtat sig helt efter ett år, enligt en ny brittisk studie. Forskarna varnar för att långtidscovid kan bli ett vanligt förekommande tillstånd.


Långtidscovid

Den officiella diagnoskoden för långtidscovid infördes i oktober i 2020.

Symtombilden är varierande. Det kan bland annat handla om utmattande trötthet, huvudvärk, långvarig feber, andningsproblem, hjärtklappning och bröstsmärtor.

I Sverige fick mellan oktober 2020 och oktober 2021 totalt 16 019 patienter diagnosen postcovid i den offentligt drivna primärvården och 5 710 patienter i den specialiserade vården. Antalet vårdkontakter där diagnosen postcovid registrerades ökade stadigt sedan diagnosen infördes i mitten av oktober 2020 och nådde en topp i maj 2021.

Källa Socialstyrelsen.

Studien undersökte 2 300 inlagda patienter. Resultatet visar att kvinnorna löpte 33 procents högre risk än männen att inte bli helt återställda inom ett år.

Bland patienterna var det 58 procents mindre sannolikhet att de som vårdats i respirator hade återhämtat sig. De som led av fetma hade runt 50 procents lägre chans att tillfriskna helt inom ett år.

Flest tillfrisknade under första halvåret

Oroväckande är att det var få nya som tillfrisknade under det andra halvåret. Efter fem månader hade 26 procent inte längre några men från sin sjukdomstid, men efter ett år hade den siffran bara stigit marginellt, till 28,9 procent.

— Att så få tillfrisknade mellan fem månader och ett år efter sjukhusinläggningen, sett till symtom, psykisk hälsa, träningskapacitet, organnedsättning och livskvalitet är slående, säger Rachel Evans vid National Institute for Health and Care Excellence (NICE), en av dem som har lett studien.

Trötthet och andfåddhet vanligt

De vanligaste symtomen på långstidscovid som forskarna såg var trötthet, muskelvärk, sömnsvårigheter, mindre fysisk aktivitet och andfåddhet. Det är samstämmiga med de symtom som är vanliga bland de svenska patienter som får diagnosen. Även huvudvärk och långvarig feber kan förekomma.

— Utan effektiva behandlingar kan långtidscovid komma att bli mycket utbrett, varnar Christopher Brightling vid University of Leicester.

Judith Bruchfeld är överläkare och infektionsspecialist på Karolinska universitetssjukhuset, och utreder och behandlar patienter som är långtidssjuka i covid-19.

— De allra flesta tillfrisknar men det kan ta längre tid än man tror att till exempel kunna jobba och träna som vanligt, sade hon till TT i februari.

Patienterna i den brittiska studien var inneliggande i snitt 15 dagar. De skrevs ut från sjukhuset mellan mars 2020 och april 2021.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Respiratory Medicine. Studien pågår fortfarande och kommer att fortsätta kartlägga patienternas hälsa.

TT
Senaste nytt

AI skriver hemtentor – fler studenter fuskar

Så mycket dyrare blir frimärket

Postnord höjer priset på frimärken. Från 1 januari kostar portot 18 kronor för ett brev på 50 gram. För brev som väger 100 gram blir priset 36 kronor.

Allt lägre inflation i eurozonen

Inflationen i euroländerna är nere på 2,4 procent på årsbasis i november, enligt preliminär samlad statistik från Eurostat. Nästan samtliga euroländer visar dessutom upp en negativ inflation på månadsbasis, jämfört med oktober.

Marknaden säker: ECB sänker i april

Sannolikheten för att Europeiska centralbanken (ECB) efter aprilmötet 2024 har sänkt sina styrräntor med 25 punkter (0,25 procentenheter) är nu i princip 100 procent, om man tittar på prissättningen på räntemarknaden.

Förskolor i utsatta områden behöver utvecklas

En bra förskola är viktig för att motverka utanförskap och segregation, enligt Skolinspektionen. Men en ny rapport från myndigheten visar att 17 av 30 granskade förskolor i socioekonomiskt utsatta områden behöver utveckla kvaliteten.

Dom: Tyskland måste genast minska utsläpp

1 timme sedan
Tyska regeringen måste omedelbart vidta åtgärder för utsläppsminskningar, enligt en dom i kammarrätten i Berlin-Brandenburg. Det rapporterar Süddeutsche Zeitung.