Torsdag 16 Sep
Stockholm

Mp vill få många jobb för pengarna

Miljöpartiet vill rikta sina krissatsningar mot offentlig sektor.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Miljöpartiet säger sig erbjuda 43 000 fler jobb än regeringen, bara i år. Genom att rikta sina krissatsningar mot den offentliga sektorn räknar partiet med att få många - och billiga - jobb för pengarna.

– Regeringens metod att skapa jobb, genom skattesänkningar, är ett dyrt sätt, säger miljöpartiets ekonomiska talesperson Mikaela Valtersson i samband med onsdagens presentation av partiets skuggbudget.

Miljöpartiet vill i stället göra satsningar på den offentliga sektorn. Ett kommunalt jobb kostar endast cirka 300 000 kronor netto per år, påpekar Mikaela Valtersson och jämför med regeringens beräkningar att ett jobb kostar två till fyra miljoner kronor att rädda.

Miljöpartiets budget skulle ge totalt drygt 40 000 fler jobb per år mellan 2009 och 2011, jämfört med regeringens politik, enligt beräkningar som miljöpartiet har låtit Riksdagens utredningstjänst att göra.

Partiet utgår i sin budget från Konjunkturinstitutets bedömning att Sveriges ekonomi behöver stimulans i form av 50 miljarder kronor, det vill säga ofinansierade statliga utgifter.

Pengarna ska först och främst gå till kommunerna, till ungdomarna och till gröna satsningar. Kommunerna får fem miljarder kronor i ökade generella bidrag i år och 12 miljarder nästa år. Att jämföra med regeringens sju miljarder 2010.

De gröna satsningarna utgör cirka en femtedel av miljöpartiets stimulanspaket, bland annat i form av tidigarelagda offentliga investeringar på järnväg och spårväg. Satsningar som enligt mp samtidigt skapar fler billiga jobb under krisen.

Ungdomarna ska räddas undan långtidsarbetslöshet med hjälp av totalt 50 000 helårsplatser i form av utbildning och praktikplatser.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela