Lördag 24 Jul
Stockholm

Regeringen satsar 23 miljarder

Nytt krispaket ska dämpa den globala lågkonjunkturen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Regeringen går nu in med ytterligare åtta miljarder för att försöka dämpa effekterna av den inhemska lågkonjunkturen och finanskrisen. 8,3 miljarder fördelas till arbetsmarknadsåtgärder, rot-avdrag och utbildningssatsningar. Regeringen har tittat på flera alternativ men menar att rot-avdraget ger mest effekt per satsad krona. Totalt handlar det om 23 miljarder kronor under en treårsperiod.

– Det är en trygghet att veta att Sverige har en regering som agerar på det här sättet, sa statsminister Fredrik Reinfeldt (m) vid en presskonferens på Rosenbad under fredagsförmiddagen.

Flera arbetsmarknadsinsatser kommer att sättas in utöver dem som presenterades i budgeten.

– Vi har försökt att fånga in synpunkter från regionala samordnare. Vi har lyssnat på arbetsförmedlingen för att veta vilka åtgärder som kan få resultat snabbt och ge effekt. Arbetslösa ska så fort som möjligt få arbete, och vi ska motverka att människor slås ut från arbetsmarknaden och jobba för att sysselsättningen därmed lägger sig på en lägre nivå än den annars skulle göra, sa kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund.

Tre miljarder satsas på ökade matchningsinsatser för att möta de regionala och lokala behov som finns. De kommer att komplettera Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen inom ramen för omställningsavtal. Regeringen räknar med att stödja 27 500 personer under 2009, där antalet ökar något under 2010 för att sedan minskar något under 2011 med bättre prognoser. Arbetsförmedlningen ska öka antalet arbetspraktiker utöver de satsningar som har gjorts.

4 700 fler nystartsjobb kommer att införas under 2009. Totalt handlar det om ytterligare 50 000 personer i sysselsättning.

– Vi ökar antalet platser från 5 300 platser 2009 till drygt 8 000 år 2009, sa folkpartiledaren Jan Björklund och sa att det i reella siffror handlar om 25 000 personer som kan gå utbildningen.

Han ser ingen anledning till att utöka antalet studieplatser på högskolan eftersom det finns mellan 10 000 och 12 000 lediga platser i dag. Däremot kommer utbildningsplatserna att utökas inom andra områden. Sedan tidigare kommer en ny yrkesutbildning för vuxna, yrkesvux, införas tillsammans med en yrkeshögskola.

Precis som det spekulerades i innan presskonferensen kommer regeringen att återinföra rot-avdraget.

– Skattereduktion är på 50 procent upp till 50 000 kronor och det gäller per person för dem som bor i villa eller bostadsrätt. Det börjar gälla 8 december, sa näringsminister Maud Olofsson (c).

Dessutom tillför regeringen en extramiljard till drift och underhåll av järnvägar.

– De jobben kan börja här och nu. Det här är snabbaste sättet att få igång infrastruktursatsningar, sa Olofsson.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela