Stockholm

Snabbguide för valet 2022: Så tycker partierna i 34 frågor

Valet 2022 närmar sig med stormsteg.
Valet 2022 närmar sig med stormsteg. Foto: Hanna Franzén/TT och Christine Olsson/TT

Valdagen är snart här. Partiernas vallöften har regnat över väljarna. Här är en snabbguide till vad de tycker i 34 olika frågor.


Läs mer
Fakta: Så tycker partierna

1. Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare?

S: Har inget förslag.

MP: Ja, för de på landsbygd.

V: Ja.

C: Ja.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Har inget förslag.

2. Höjd skatt för höginkomsttagare?

S: Ja, för de "allra rikaste".

MP: Ja.

V: Ja.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Nej.

SD: Nej.

3. Permanenta den tillfälligt höjda a-kassan?

S: Ja.

MP: Ja.

V: Ja.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Nej.

SD: Ja.

4. Återinföra bortre gräns i sjukförsäkringen?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Ja.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Nej.

5. Slopa eller minska karensavdraget i sjukförsäkringen?

S: Mer rättvist avdrag för de som inte kan jobba hemifrån.

MP: Ja, slopa.

V: Ja, slopa.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Nej.

SD: Ja, slopa för skol- och vårdpersonal.

6. Höja bostadsbidraget för barnfamiljer?

S: Förläng tillfälliga höjningen under halva 2023.

MP: Förläng tillfälliga höjningen under 2023

V: Ja, men har inte bestämt hur mycket.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Ja, med 200 kr per barn och månad.

L: Nej.

SD: Nja, höj inkomstgränsen så fler kan få bidraget.

7. Tillåta anonyma vittnen?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Nej.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Nej.

SD: Ja.

8. Låta polisen upprätta tillfälliga visitationszoner?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Nej.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Nej.

SD: Ja.

9. Tillåta hemlig avlyssning av gäng utan konkret brottsmisstanke?

S: Ja.

MP: Ja.

V: Nej.

C: Nej.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Ja.

10. Gör deltagande i kriminella gäng straffbart?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Utred.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Utred.

SD: Ja.

11. Stöd för att unga ska kunna köpa sin första bostad?

S: Ja, särskilt startlån.

C: Ja, förmånligt bosparande.

V: Gör det lättare att få hyresbostad i stället.

MP: Ja, startlån och grönt bosparande.

L: Ja, skattegynnat bosparande.

KD: Ja, startlån och avdragsgillt bosparande.

M: Nej, men underlätta byggandet.

SD: Ja, förmånligt bolån och sparande.

12. Fri hyressättning i nyproduktion?

S: Nej.

C: Ja.

V: Nej.

MP: Nej.

L: Ja.

KD: Ja.

M: Ja.

SD: Nej.

13. Investeringsstöd för byggandet av hyresbostäder?

S: Ja.

C: Nej.

V: Ja.

MP: Ja.

L: Nej.

KD: Nej.

M: Nej.

SD: Nej.

14. Avskaffa det skärpta amorteringskravet?

S: Utreder.

C: Ja.

V: Överväger.

MP: Nej.

L: Ja.

KD: Ja.

M: Pausa kravet i sex månader.

SD: Ja.

15. Avskaffa det fria skolvalet?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Ja.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Nej.

SD: Nej.

16. Stoppa friskolors vinstuttag?

S: Ja.

MP: Ja.

V: Ja.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Begränsa.

SD: Nej.

17. Tillåta kötid som urvalsmetod till populära friskolor?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Begränsa.

M: Begränsa.

KD: Begränsa.

L: Begränsa.

SD: Ja.

18. Stopp för religiösa friskolor?

S: Ja.

MP: Ja.

V: Ja.

C: Nej.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Ja.

SD: Ja.

19. Språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd ?

S: Ja.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Nej.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Vill avskaffa permanenta uppehållstillstånd.

20. Minska asylinvandringen jämfört med i dag?

S: Vi ska ta vår andel av EU:s totala asylmottagande.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Vi ska ta vår andel av EU:s totala asylmottagande.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Ja.

21. Ska nyanlända kvalificera sig för att få bidrag?

S: Nej.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Ja.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Ja.

SD: Ja.

22. Ska asylsökande kunna välja eget boende (EBO)?

S: Nej.

MP: Ja.

V: Ja.

C: Tveksamt.

M: Nej.

KD: Nej.

L: Ja.

SD: Nej.

23. Mer flexibelt strandskydd för strandnära byggande?

S: Ja.

C: Ja.

V: Nej.

MP: Nej.

L: Ja.

KD: Ja.

M: Ja.

SD: Ja.

24. Ska människor som flyttar till landsbygden få studielån avskrivna?

S: Nej.

C: Ja, med 10 procent per år.

V: Ja.

MP: Ja.

L: Nej.

KD: Överväger.

M: Nej.

SD: Ja, för läkare, specialistsköterskor och lärare.

25. Ska vargstammen minskas?

S: Ja, till 170–270 vargar.

V: Nej.

MP: Nej.

C: Ja, först till 170, sedan max 150.

L: Politiker ska inte bestämma antal.

KD: Ja, till 170.

M: Ja, till 170.

SD: Ja, till 170.

26. Stopp för försäljning av nya bensin- och dieselbilar?

S: Ja, från 2030, undantag för laddhybrider.

MP: Ja, från 2025.

V: Ja, från 2025.

C: Ja, från 2030.

SD: Nej.

M: Ja, från 2030.

KD: Nej.

L: Ja, från 2035.

27. Minska krav på inblandning av biobränsle så bensin och diesel blir billigare?

S: Inväntar utvärdering.

MP: Nej, öka.

V: Ja.

C: Nej, men sänk skatt på biodrivmedel så det blir billigare vid pump.

M: Ja.

KD: Ja.

L: Har inget förslag.

SD: Ja.

28. Permanent sänkt bensinskatt?

S: Nej, nytt reseavdrag är viktigare.

C: Ja, slopa skatt på biobränsle som blandas i bensin och diesel.

V: Nej, inte permanent.

MP: Nej.

L: Nej, bättre med nytt reseavdrag.

KD: Nej.

M: Överväger.

SD: Ja.

29. Hur ska vårdköerna kortas?

S: Fortsatta investeringar, förbättringar i arbetsmiljö och villkor.

MP: Satsa 40 miljarder kronor årligen på nyanställningar och högre löner inom vård och omsorg från 2026.

V: Öka statsbidrag , vill se 100 000 fler anställda i vård, skola och omsorg.

C: Rätt att välja slutenvård i hela landet, bygg ut 1177 till en nationell portal.

L: Minskad byråkrati ger bättre arbetsvillkor, därmed kortare köer.

M: Laglig rätt att söka specialistvård i hela landet, en nationell digital patientportal.

KD: En nationell vårdförmedling. Tre miljarder för fler vårdplatser så att köerna kan kapas.

SD: Mer resurser som används effektivt, på sikt ökat statligt ansvar.

30. Ska privata sjukförsäkringar förbjudas inom offentligt finansierad vård?

S: Ja.

MP: Inte tagit ställning.

V: Ja.

C: Nej.

L: Nej.

M: Nej.

KD: Lös den offentligt finansierade vårdens brist på tillgänglighet.

SD: Nej.

31. Ska privata nätläkare bekostas av skattemedel?

S: Frågan bör lösas av regionerna.

MP: Bara om det är uppstyrt med avtal eller på annat sätt reglerat.

V: Nej.

C: Ja.

L: Ja, men med rimlig ersättningsnivå.

M: Ja, men nationella modeller för ersättningen behövs.

KD: Ja, men någon form av behovsbedömning behövs.

SD: Ja, men systemet behöver ses över för att ta bort eventuella incitament att missbruka det.

32. Ska ny kärnkraft byggas med statligt stöd?

S: Nej, men de gröna kreditgarantier som finns kan användas. Kan utökas till 100 miljarder kronor.

MP: Nej.

V: Nej.

C: Nej.

M: Utöka och sockra villkoren för de gröna kreditgarantier som finns. Bör vara 400 miljarder kronor.

KD: Utöka och sockra villkoren för de gröna kreditgarantier som finns. Bör vara 400 miljarder.

L: Marknaden avgör teknik. Utöka och sockra villkoren för de gröna kreditgarantierna. Bör vara 400 miljarder.

SD: Utöka och sockra villkoren för de gröna kreditgarantierna. Bör vara 400 miljarder.

33. Ska hushållens elskatt sänkas?

S: Nej, det är inte det mest effektiva.

MP: Nej, bättre med bidrag för energieffektivisering

V: Nej.

C: Ja.

M: Utesluter inte det.

KD: Sänkt skatt med 10 öre/kWh vid höga priser

L: Sänk momsen till 6 procent. Halvera elskatten på sikt.

SD: Ja.

34. Ska hushållen få ett högkostnadsskydd mot höga elräkningar?

S: Ja, vill återföra minst 45 miljarder från Svenska Kraftnät. Oklart hur.

MP: Bättre med 80-procentiga avdrag för energieffektivisering.

V: Nej.

C: Ja, retroaktivt från den 1 september. Oklart hur.

M: Ja, senast den 1 november. Oklart hur. Betalas med avgifter i retur från Svenska kraftnät, pausad biståndsuppräkning, omfördelning klimatklivet, vinster från Vattenfall

KD: Ja, senast den 1 november och för fyra månader. Kostnad 150 miljarder kronor, betalas med tillfällig skatt på energibolag, slopad moms och avgifter från Svenska kraftnät.

L: Ja senast den 1 november. Oklart hur

SD: Ja senast den 1 november. Oklart hur.

Källa: Partierna

Bara i valmanifesten har partierna nära 500 mer eller mindre konkreta löften på en rad olika områden. Men det är inte löften som garanterar att förslagen blir verklighet om partiet får inflytande över nästa regering.

Det handlar snarare om att partierna lovar att kämpa hårt för att få igenom förslagen i eventuella regeringsförhandlingar med andra partier. Oavsett om de rödgröna eller högerpartierna får majoritet ser det ut som att minst fyra partier kommer att förhandla om ett politiskt program för regeringen.

Statsminister Magdalena Andersson (S) har självt sagt att hon tycker att det är svårt att utfärda vallöften i nuvarande parlamentariska läge. Hon tror att det är bättre att tala om valmålsättningar.

Men om alla partierna på den vinnande sidan tycker lika i en fråga finns goda förutsättningar för att vallöftet infrias. Om det är genomförbart och går att finansiera.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.