Tisdag 21 Sep
Stockholm

Protein skyddar mot alzheimer

Protein kan skydda äldre från att insjukna i alzheimer. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Protein kan skydda äldre från att insjukna i alzheimer. Forskare från Uppsala har upptäckt att män med låga halter av proteinet cystatin C löper förhöjd risk att få alzheimers på några års sikt. Studien gjordes på 1 200 män och presenteras i välrenommerade facktidskriften Neurology.

Våra resultat ger ytterligare stöd för antagandet att cystatin C skyddar hjärnan mot utvecklingen av Alzheimers sjukdom, säger doktor Johan Sundelöf, ST-läkare vid Akademiska sjukhusets geriatriska klinik, till Upsala Nya Tidning på nätet.

Det krävs dock fler studier, även hos kvinnor, innan man mer rutinmässigt ska kunna se sambandet och testa äldre för att se om de riskerar att drabbas av alzheimer.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela