Stockholm

Skärpning av spelreklam stoppas i utskott

Spelreklam i Stockholms tunnelbana. Arkivbild.
Spelreklam i Stockholms tunnelbana. Arkivbild. Foto: TT

Kulturutskottet i riksdagen säger nej till flera delar av den tidigare regeringens förslag om en förstärkt reglering av spelmarknaden.


Ett förslag om ändrade regler kring måttfullhet vid marknadsföring av spel samt en uppsägning av det svensk-finländska avtalet om automatspel på färjor i reguljär linjetrafik får stryka på foten, medan resten godtas, skriver utskottet.

Förslaget om måttfull marknadsföring ämnade att väga in hur riskfyllt spelet i fråga är, men det anser utskottet riskerar urholka marknaden för de aktörer som faktiskt tar sitt ansvar. Utskottet pekar på att en praxis, som ger tillräcklig effekt, håller på att växa fram på området.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet invänder i en reservation mot utskottets nej till måttfull marknadsföring, med motiveringen att risken med ett spel bör vägas in i helhetsbedömningen.

Propositionen lämnades in av den förra regeringen i maj.

På onsdag ska riksdagen rösta om förslaget.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.