Stockholm

V-budget: Fler miljarder till kommuner

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V)
Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V). Foto: TT

Vänsterpartiet föreslår 24 miljarder mer än regeringen i generella statsbidrag till kommuner och regioner.Det är otroligt viktigt att jobben i vården, skolan och omsorgen skyddas, säger V-ledaren Nooshi Dadgostar.


Hon varnar för att Sverige står inför en lågkonjunktur och betonar att "krisens" bördor måste fördelas rättvist.

Därför föreslår V i sin budgetmotion att kommunernas och regionernas ekonomi stärks med 24 miljarder kronor i generella statsbidrag utöver vad regeringen föreslår.

V föreslår också flera åtgärder som stöd för hushåll med små ekonomiska marginaler, som ett tillfälligt ensamståendetillägg i barnbidraget, höjt försörjningsstöd, slopat karensavdrag och höjd ersättning i arbetslöshets- och sjukförsäkringen.

Partiet vill till exempel också lägga 12 miljarder kronor på att halvera biljettpriser i kollektivtrafiken och minska kostnader för förskoleavgift för föräldrar med lägre inkomster.

Satsningarna finansieras med flera skattehöjningar. V till exempel stoppa den automatiska uppräkningen av inkomstgränsen för när statlig skatt ska betalas. Partiet räknar med att statskassan därmed får in 13 miljarder mer nästa år.

V kommer att lägga fram det som ett enskilt förslag i riksdagen, så att andra partier ska kunna rösta för det, utan att behöva ställa sig bakom hela V:s budgetmotion. Det finns dock ingen majoritet för att stoppa höjningen av inkomstgränsen.

V säger nej till regeringens förslag om att sänka skatten på bensin och diesel med 6,7 miljarder kronor.

V:s ekonomisk politiske talesperson Ali Esbati pekar på att V vill införa det förslag på ett nytt avståndsbaserat reseavdrag, som nu stoppas av regeringen.

— Det innebär mer pengar för de som kör bil i tjänsten, säger han.

Regeringen vill också avskaffa klimatbonusen för de som köper elbil.

— Det var riktigt att ta bort elbilsbonusen, vi föreslår att man utarbetar ett nytt sätt att ge stöd för att ta fram en folkelbil, säger Dadgostar.

Förslaget innebär att billiga elbilar får mer stöd än dyrare. En bil som till exempel kostar 350 000 kronor, får 100 000 kronor i bidrag.

Totalt innebär V:s budget att det statsfinansiella sparandet blir noll 2023, jämfört med regeringens som innebär ett litet överskott.

Regeringens budget stöds av M, KD, L och SD och väntas därmed få majoritet i riksdagen.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.