Försvarsminister Pål Jonson (M) anländer till Folk och försvars rikskonferens som inleds i Sälen på söndagen.
Försvarsminister Pål Jonson (M) anländer till Folk och försvars rikskonferens som inleds i Sälen på söndagen. - Foto: Pontus Lundahl/TT

Höjd värnpliktsålder ska utredas

Åldersgränsen för att kunna kalla in värnpliktsutbildade till tjänstgöring kan komma att höjas från dagens 47 år. Försvarsmaktens behov av att få tillgång till fler värnpliktsutbildade, yrkessoldater och reservofficerare ska nu utredas.


Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över en rad frågor som berör Försvarsmaktens personalförsörjning. Syftet är främst att öka tillgängligheten på personal i olika beredskapslägen samt förbättra uthålligheten i krigs- och grundorganisationen.

— Det handlar om att vi är i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Men det handlar också enligt honom om att hotbilden i dag är mer komplex med bland annat hybridkrigföring, vilket ökar Försvarsmaktens behov av tillgängliga värnpliktsutbildade och yrkessoldater.

Gamla soldater

En fråga är om skyldigheten att tjänstgöra som värnpliktig vid höjd beredskap ska kvarstå efter det att den övre åldersgränsen nåtts. I dag är den 47 år.

— Det är inte givet att det alltid ska vara så, säger Pål Jonson.

På frågan hur högt upp i åldern man orkar slåss som soldat svarar ministern:

⨪ 47-åringar i dag kanske har bättre folkhälsa än tidigare. Det finns ett behov av att stärka tillgängligheten och kanske har man förmåga att slåss även efter 47. Erfarenheten från Ukraina är att soldaterna där är erfarna och också äldre.

Utredningen handlar däremot inte om att fler värnpliktiga ska göra lumpen. I år kallas 5 500 in till militär grundutbildning och 2025 ökar de till 8 000.

— Det sker en tillväxt på det också. Försvarsmakten har föreslagit att vi kommer att behöva gå upp till 10 000, säger Jonson.

Bättre villkor

En annan fråga för utredningen är om Försvarsmakten i ökad utsträckning ska få använda värnpliktsutbildade även innan regeringen beslutat om höjd beredskap. I dag finns en gräns på högst 180 dagar sammanlagt tills den värnpliktige fyllt 47 år.

En tredje fråga är om anställda soldater och sjömän ska kunna fortsätta att arbeta efter det att kontraktet på tolv år fullgjorts. Samtidigt kan villkoren behöva förbättras så att färre än i dag avslutar sin anställning redan efter några år.

Ytterligare en fråga för utredningen är villkoren för reservofficerare och värnpliktiga.

Regeringen har utsett generalmajor Roland Ekenberg som särskild utredare. Han ska vara klart senast den 1 juli nästa år.

TT
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!