Överbefälhavare Micael Bydén talade om Försvarsmaktens förväntningar på järnvägen på SJ:s årsstämma.
Överbefälhavare Micael Bydén talade om Försvarsmaktens förväntningar på järnvägen på SJ:s årsstämma. - Foto: Anders Wiklund/TT

ÖB: Nato ställer krav på bättre järnväg

Upprustningen av Sveriges järnvägar måste göras med tydligare hänsyn till Natos krav. Det anser överbefälhavare Micael Bydén och efterlyser handling. Det kommer att ta tid och kosta mycket pengar. Men vi måste börja och få i gång det, säger han.


Fakta: Immediate Response

Transportövningen Immediate Response är en del i övningsserien Steadfast Defender.

Sveriges mål är att träna på att genomföra så kallat värdlandsstöd. Det vill säga att ta emot militärt stöd från ett annat land.

Övningen pågår en dryg vecka i början av maj.

Amerikanska förband kommer, under svensk ledning, att förflytta sig från gränsen mot Norge genom Norrbotten till Boden.

Därefter transporteras amerikanerna vidare till Finland via Haparanda och Pello.

Källa: Försvarsmakten

Landets totalförsvar ställer höga krav på transport av gods, materiel, tunga fordon och personer.

— Det här har accentuerats i och med Natomedlemskapet. Är det väpnad konflikt i vår region blir vårt territorium väldigt intressant – för allierade att komma hit och bedriva militära operationer, men också för att transitera genom landet, säger Micael Bydén till TT vid SJ:s årsstämma, där han gästtalade.

Försvarsmakten anmärkte nyligen i ett remissvar till Trafikverkets underlag till infrastrukturplan för 2026–2037, att planen i "högre utsträckning behöver beakta" att Sverige nu är med i Nato.

Uppenbar underhållsskuld

Micael Bydén betonar att Försvarsmaktens egna resurser för transport är "snabbt ändliga" och att det nu behövs omfattande satsningar på infrastrukturen.

— Underhållsskulden är uppenbar. Det är en tydlig åtgärd vi behöver göra, både för vårt eget behov men också för Nato. Nato kommer med särskilda krav på stora förband.

Han konstaterar att behovet är brett.

— Totalförsvaret var nere på väldigt låga nivåer. Vi hade en Försvarsmakt som var liten och gjorde andra saker och ett civilt försvar som var mer eller mindre helt nermonterat. Nu bygger vi. Tiden nu är att agera.

Svenska och amerikanska förband genomför i maj en övning, Immediate Response, i norra Sverige med fokus på just transport.

Viktiga sträckor

Micael Bydén pekar ut några "militärstrategiskt viktiga" sträckor där järnvägen måste fungera: från Göteborgs och västkustens hamnar ut i landet, Trondheim–Östersund samt Narvik–Kiruna och vidare.

I skarpt läge – där exempelvis Baltikum eller Finland är utsatt för angrepp – handlar det om transport av massiva Natostyrkor.

— Och det är nu som vi kan planera för det. Om situationen väl sker är det försent att börja hitta de här resurserna då. Det måste vara inövat och tränat, säger ÖB.

TT
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!