Onsdag 10 Aug
Stockholm

Antipiratbyrån får registrera ip-nummer

Trots att inhämtandet av ip-nummer strider mot personuppgiftslagen får Antipiratbyrån inhämta dem.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Antipiratbyrån får inte ta reda på specifika ip-nummer och lämna över dem till internetleverantören. Det slog regeringsrätten fast i dag.

Regeringsrätten anser, precis som kammarrätten och länsrätten, att det strider mot personuppgiftslagen eftersom det i somliga fall finns en fysisk person bakom ip-adressen. Men det spelar ingen roll.

Beslutet är överspelat

Enligt Antipiratbyråns ombud, Henrik Bengtsson, har beslutet varit överspelat sedan april i år. Bengtsson är förvånad över att regeringsrätten inte ens nämner paragraf 53 g i propositionen om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (2008/09:67).

–Den lagen innebär att Antipiratbyrån fortfarande har rätt att inhämta ip-nummer och överlämna dem till internetleverantörer, säger Henrik Bengtsson till Nyheter24.

– Tidigare har datainspektionen begärt undantag för Antipiratbyrån. Redan 2005 skrev de: "Enligt personuppgiftlagen är det förbjudet för andra än myndigheter att registrera brottsuppgifter". Men gav Antipiratbyrån undantag.

Ett undantag som nu inte längre behövs.

Det betyder alltså att beslutet från regeringsrätten i princip är verkningslöst?

– Ja, det stämmer.

Ipred är inte satt ur spel

Paragrafen, som är ny, innehåller regler om behandling av personuppgifter.

"Enligt bestämmelsen krävs inte något undantag enligt 21 personuppgiftslagen för att personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 53 ska få behandlas, om behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras", skriver regeringen i paragraf 53 g i propositionen: civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område.

Piratpartiet är inne på samma spår.

"Ipred är alltså inte repeterar inte satt ur spel. Åtminstone inte av den domen. (Däremot, paradoxalt nog, möjligen av datalagringsdirektivet. Det återstår att se.)", skriver piratpartiets partiledare Rickard Falkvinge.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.