Onsdag 28 Sep
Stockholm

Biståndet måste bli mer långsiktigt

I stället för att satsa på kortsiktig hjälp borde biståndet bygga upp samhällen från grunden.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De senaste åren har antalet människor som lever i nöd nästan dubblerats, enligt en rapport som BBC tagit del av. Care International, en av världens största hjälporganisationer, säger att bistånd måste börja användas på ett mer strategiskt sätt om vi vill att fattigdomen ska minska.

–Det är skamligt att biståndet används på fel sätt trots alla varningar, säger Geoffrey Dennis, chef för Care International.

Det handlar både om bättre samordning kring katastrofhjälp och planering om hur resurser ska användas för att uppnå positiva långsiktiga effekter. I katastrofsituationer anländer hjälpen alltför ofta för sent och är kortsiktigt. Biståndspolicyn har fokuserat på att rädda liv istället för att bygga upp en stark motståndskraft hos befolkningen, säger rapporten.

Donatorer bör därför koordinera den utsända hjälpen bättre och fokusera på långsiktigt utvecklingsarbete. Man bör även utveckla tidiga varningssystem för olika typer av katastrofer, uppger rapporten.

– Regeringar, FN och andra donatorer måste fokusera på långsiktiga reformer i biståndsstruktuten. Detta skulle skydda de mest sårbara människorna från katastrofer och samtidigt bygga upp en hållbar motståndskraft mot prisökningar, torka och andra chocker, säger Geoffrey Dennis till BBC.

Misslyckandet i att lösa de underliggande anledningarna till extrem fattigdom har lett till att miljoner människor inte klarar av prisökningen av råvaror, varnar Care International enligt BBC.

Att halvera fattigdomen till 2015 är ett av åtta mål världens länder satte upp i ”Milleniemålen” år 2000.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.