Tisdag 27 Sep
Stockholm

Fler dör i jobbet men färre skadas

Kvinnor får oftare hälsoproblem till följd av jobbet. Allra sämst mår kuratorer och socialsekreterare som lider av stress. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Kvinnor som arbetar mår sämre än männen. Stress är vanligt bland kuratorer och socialsekreterare. Bland männen uppstår besvären oftare till följd av svåra arbetsställningar.

Under 2000-talet har antalet dödsfall på arbetsplatser ökat stadigt. Mellan januari och augusti i år omkom 47 personer på jobbet. De farligaste branscherna är jord- och skogsbruk samt byggbranschen och de flesta som omkommit är män.

Samtidigt rapporterar allt färre hälsobesvär som de fått på arbetet, enligt en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

Ungefär 20 procent av de sysselsatta i landet har under det gångna året haft besvär till följd av sitt jobb. Det är en minskning på två år med närmare tre procentenheter.

Men besvären är inte enbart kopplade till att män och kvinnor finns på olika områden av arbetsmarknaden. Skillnaden kvarstår när man jämför män och kvinnor inom samma yrke.

Bland män är påfrestande arbetsställningar den vanligaste orsakerna till besvär. Var femte manlig målare, lackerare, skorstensfejare, byggnads- och träarbetare samt inredningssnickare får besvär till följd av arbetsställningen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.