Stockholm

Rickard Falkvinge anklagas för jäv

Del 1 om piratpartiets inbördeskrig. Med utslagsröst drev piratpartiets ledare Rickard Falkvinge igenom sin egen lön.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Delar av piratpartiet slår larm om ledaren Rickard Falkvinges toppstyrning och partiets brist på transparens och insyn. Efter att han på senaste partistyrelsemötet med utslagsröst drev igenom sin egen lönenivå har partiet splittrats i två läger.

Satte ledarrollen på spel

Fem stod mot fem. Positionerna hade varit låsta i flera timmar när piratpartiets partistyrelse hade kommit till avgörandet om ledaren Rickard Falkvinges lön. Falkvinge hade varit tydlig med att han inte var beredd att offra mer för sitt politiska engagemang. Med en månadslön på under 45 000 kronor var det otänkbart för honom att kunna fortsätta.

De fem som var kritiska till lönenivån, Klara Tovhult, Stefan Flod, Mårten Fjällström, Sofia Dahlgren och Anna Troberg, kördes över när Falkvinge själv använde sin utslagsröst och säkrade sin försörjning. Hotet om en förestående organisatorisk kris var därmed undanröjt.

– Jag kan hålla med om att det var ganska dumt. Det är klart och tydligt jäv, säger Isak Gerson, kommunledare för piratpartiet i Lund, till Nyheter24.

Han får medhåll av piratpartisten Daniel Svensson, vice distriktsledare för Västra distriktet.

– För att undvika oklarheter som den här typen av ärenden lätt leder till, bör man dock låta bli att rösta i frågor som direkt handlar om personliga förmåner. Min åsikt ska ej tolkas som misstro gentemot Rick Falkvinge utan det handlar om principer och arbetssätt för hur piratpartiet ska hantera liknande ärenden i framtiden, säger Daniel Svensson till Nyheter24.

Oppositionen krävde efter beslutet att få lämna ett särskilt yttrande:

"Vi anser att det var beklagligt att styrelsens valmöjligheter i frågan om rekommendationer till MEP (Europaparlamentariker Christian Engström, red anm) så kraftigt begränsades av att Rick Falkvinge tydligt deklarerat att han på intet sätt kunde acceptera en lönenivå på under 45 000 kronor. Detta minskade starkt styrelsens möjligheter till en förutsättningslös diskussion kring lönenivåer.

Det hade varit bättre om underlaget kommit ut till styrelseledamöter och medlemmar i tillräckligt god tid för att möjliggöra en bra och tydlig diskussion. Då hade styrelsen bättre kunnat veta hur medlemmarna uppfattar situationen och vilka lönenivåer som uppfattas som rimliga. Vi hoppas att diskussionen om lönenivåer inom partiet kan fortsätta i en konstruktiv anda.

Det är viktigt att vi framöver genomför åtgärder för att öppna upp processen inför styrelsemötena. Vi uppskattar de framåtsyftande idéer runt detta som fördes upp på styrelsemötet."

"Vedervärdigt"

Internt har Falkvinge fått hård kritik och hans omdöme har ifrågasatts för att han vid styrelsemötet, den 1 juli i Visby, var med och avgjorde sin egen lönefråga. Det kallas "vedervärdigt", "under all kritik", och anses till och med strida mot partiets praxis.

– Att Rick deltog i beslutet om sin egen lön tycker jag var olämpligt, men eftersom vi inte har något regelverk i stadgarna om jäv kan man inte klandra det mer än ur någon slags allmän synvinkel och får justera det vid nästa stadgerevision, säger en medlem i piratpartiet, som vill vara anonym, till Nyheter24.

Simon Rosenqvist, ledamot i Ung pirats förbundsstyrelse, har tidigare larmat om piratpartiets bristande formella processer och strukturella problem.

– Jag tycker detta var ett solklart fall av jäv. Både Rick Falkvinge och Mårten Fjällström borde anmält jäv och avstått från att rösta. Dessutom bör sådana här omröstningar vara slutna, eftersom de rör personalfrågor. Det bör noteras att Rick backat i denna fråga efter diskussion i forumtråden, säger Rosenqvist till Nyheter24.

Karriär mot varumärke

Det är ingen hemlighet att piratpartiet som politiskt projekt har varit en ekonomisk förlustaffär för Falkvinge. När han grundade partiet den 1 januari 2006 gav han upp en framgångsrik karriär i IT-branschen och tog banklån för att finansiera starten. Personligen har han gått miste om över en miljon i uteblivna inkomster och byggt upp skulder på hundratusentals kronor. Med lån, krediter och donationer har han fått det att gå runt. Strax innan jul slog han larm om att han inte skulle klara av att betala hyran.

Visserligen har han på kuppen lyckats bygga ett starkt personligt varumärke, som inte är ovärderligt, men det tar sig inte uttryck i några likvida medel när räkningarna väl ska betalas i slutet av månaden.

På mötet gjorde Falkvinge det klart att om han inte fick sina 45 000 kronor skulle han tvingas till att söka annan finansiering och hans närvaro skulle vara tveksam. Styrelsen insåg att det politiska priset skulle vara för högt om den store ledaren skulle gå förlorad.

I en kommentar förklarar Falkvinge sitt beslut:

– Jag anser att det vore mycket olämpligt att låta bli att rösta bara för att man är personligen påverkad. Har man fått ett förtroendeuppdrag förväntar jag mig att man tar det på största allvar och klarar av att hålla isär sina roller, och kan motivera varför man röstade på ett visst sätt i en viss roll.

Barnsjukdomen

För många år sedan antog miljöpartiet en policy för lönesättning, där språkrörens löner är kopplade till riksdagsarvodena. Och när exempelvis beslut skulle tas om lönen till den sammankallande i partistyrelsen valde han att gå ut ur styrelserummet.

Agneta Börjesson, miljöpartiets partisekreterare, kan inte tänka sig att partiledarna i de övriga riksdagspartierna aktivt driver igenom sina lönenivåer.

– Nej, man är jävig då, så det kan man inte göra. Det är nästan alltid så att när man sitter i styrelser, i nämnder i kommuner och så vidare att en sådan här sak anmäls om jäv av personen ifråga. Det händer att ordföranden kan hjälpa till och påpeka jävsfrågan. Visserligen är det sällan man hamnar i de här situationerna, och det vill man inte för det leder till knepiga diskussioner och det är inte roligt, säger Börjesson till Nyheter24.

Statsvetaren Henrik Oscarsson, docent vid Göteborgs universitet, har följt piratpartiet noga, och ser Falkvinges manöver som ett "tecken på en barnsjukdom" hos partiet.

– De har en hög svansföring, och är något av ett besserwissergäng. Trots detta visar man genom detta att man saknar en viss politisk erfarenhet. Det vill säga att den här typen av saker måste skrivas ner på förhand om hur man ska bete sig, säger Oscarsson till Nyheter24.

Han pekar på att ledningen hamnar i en svår sits när den på förhand inte har ställt upp några regler om hur man ska tackla exempelvis lönesättning.

– I partiprogrammet har piratpartiet utförligt redogjort för hur det strategiskt ska hantera olika situationer. Både när det gäller hur partiet ska agera i Europaparlamentet vid en representation och på hemmaplan. Det spelteoretiska är de duktiga på.

–Falkvinges agerande är ett tecken på att de har missat andra saker. Det här är lätt att åtgärda, men det kräver en sammanhållning. Nu tvingas man låta det passera den här gången, sedan gäller det att skriva ordentliga stadgar, säger Henrik Oscarsson.

Om bristerna med den interna demokratin inte åtgärdas riskerar det att lamslå den fortsatta utvecklingen.

–De här konflikterna som har funnits sedan Europaparlamentsvalet kan, om det vill sig illa, leda till en splittring inom partiet. Vi riskerar att bli som junilistan med någon som hackar i Bryssel samtidigt som det inte händer något med partiet, säger en piratpartist som vill vara anonym till Nyheter24.

– Både Skåne och Göteborg är starka kritiker till Falkvinge. Det handlar om att han toppstyr partiet och upprätthåller en brist på demokrati och transparens i partiet.

I efterhand har Falkvinge ångrat sitt beslut efter att partistyrelseledamoten Mikael Nilsson jämfört agerandet med aktiebolagslagen, 8 kapitlet, 23 paragrafen, och pekat på att partiet bör följa samma princip:

"En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och bolaget."

Falkvinge ursäktade sig med att han följde "egna analyser" och har garanterat att beslutet om hans lön ska förtydligas utan att han är med och handlägger frågan.

Nyheter24 har förgäves sökt Rickard Falkvinge, som befinner sig på semester.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.