Stockholm

Piratpartiets ideologiska strid

Del 2 om piratpartiets inbördeskrig. Tanken om det "sexualliberala manspartiet" splittrar piraterna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Samtidigt som superbloggaren Henrik Alexandersson debatterar legalisering av cannabis i radio med folkhälsominister Maria Larsson vänder han papper i Bryssel - i egenskap av piratpartiets spinndoktor.

Inom partiet har på sistone ett öppet inbördeskrig brutit ut. Ett antal högt uppsatta piratpartister kritiseras av andra partimedlemmar för att de väljer att driva droglegalisering och sexualpolitiska frågor, som riskerar att överskugga piratpartiets politiska agenda.

– Skulle en person som Henrik Alexandersson bli mer av en belastning än en tillgång får väl Christian Engström kicka honom helt enkelt, säger en piratpartist som vill vara anonym, till Nyheter24.

–En hel del kritiker inom partiet är oroliga över att vi är på väg i riktning mot att bli som folkpartiet fast utan FRA-tänket, säger en annan anonym piratpartist.

Ohlyproblematik

Vänsterledaren Lars Ohly gjorde det politiska genidraget att sluta kalla sig kommunist 2005. Tillsammans med pr-strategerna insåg han att vänsterpartiet betalade ett för högt pris med epitetet. I snart sagt varje intervju fick Ohly frågor om kommunismens brott mot mänskligheten när han egentligen ville kommunicera vänsterns engagemang för till exempel arbetarna.

Delar av piratpartiet fasar för en Ohlyproblematik. Det tydligaste tecknet är att liberaler försöker applicera integritetsperspektivet på drog- och sexualpolitiska frågor. Människors rätt till innehållet i sin egen kissblåsa har blivit politiskt sprängstoff. Kritiker menar att det vore att bryta med principprogrammet att driva den typen av frågor.

– Inom partiet har vi både sexualliberala och drogliberala. Det finns ett fåtal och de hörs ganska mycket. En klar majoritet anser att vi ska hålla oss till frågor som vi redan driver, och hålla oss borta ifrån det sexual- och drogliberala, säger Isak Gerson, kommunledare för piratpartiet i Lund, till Nyheter24.

I och med att drog- och sexualfrågor är politiskt heta stötestenar riskerar de att överskugga ett partis huvudbudskap, menar statsvetaren Henrik Oscarsson, docent vid Göteborgs universitet. Han har noga följt piratpartiets utveckling då han tillsammans med Sören Holmberg är primärforskare för de svenska valundersökningarna.

– Det är helt klart att så länge piratpartiet varit ett rumsrent missnöjes- och protestparti som egentligen inte tagit ställning i några andra frågor än integritets- och fildelningsfrågor förklarar det partiets framgång i Europaparlamentsvalet. Så fort man sätter ner foten i fler frågor riskerar man att tappa väljare. Både ideologi och strategi i skön förening får inte skrämmas bort genom att man i princip sätter ner fåten på fel sätt i fel frågor, säger Henrik Oscarsson till Nyheter24.

– Ursprunget till diskussionen är mer på vilket sätt man ska hantera att media i sitt sensationssökeri inte har förmågan eller viljan att skilja på partiets åsikter och enskilda personers, och ifall de enskilda personerna som en konsekvens av det ska vara mera försiktiga med att lufta sina privata käpphästar, säger en piratpartist, som vill vara anonym.

Risker med Alexandersson

Henrik Alexandersson har själv varit tydlig med att åtskilliga av hans åsikter är privata och att motståndare och media mycket väl kan komma att försöka "smeta mina knasiga personliga åsikter på piratpartiet".

– Visst finns det väl risker med Henrik Alexandersson, men det är ju faktiskt inte piratpartiet som anställer honom. Det blir Europaparlamentet som anställer honom som assistent åt Christian Engström, och jag kan väl se att han har kompetenser och kontaktnät som Christian kan ha nytta av, likväl som vänsterpartisten Erik Josefsson, som också blir anställd för att hjälpa Christian, säger en anonym piratpartist.

Isak Gerson tror att piratpartiet kan få problem om enskilda piratpartister för passionerat engagerar sig i drogpolitiska frågor.

– Det är en risk, men inget stort hot. Vi får så mycket uppmärksamhet redan genom övriga integritet- och övervakningsfrågor, säger han.

– Jag tror inte det finns någon risk att vi utvecklas till ett sexualliberalt parti. Det är mest en mindre klick personer som driver dessa frågorna på forumet. Jag träffar regelbundet många aktiva inom både partiet och ungdomsförbundet, och jag har inte sett några sådana tendenser där, säger Simon Rosenqvist, ledamot i Ung pirats förbundsstyrelse, till Nyheter24.

– Däremot kan så klart det bli ett hinder när enskilda pirater lyfter dessa frågor och ger oss en snedvriden mediauppmärksamhet.

Christian Engström, piratpartiets Europaparlamentariker, tror inte att piratpartiets huvudbudskap om övervakningsstaten riskerar att överskuggas av enskilda piraters utsvävningar likt Ohlyproblematiken.

– Nej, det tror jag faktiskt inte. När det gäller Henrik Alexandersson har han varit debattör i många år som Frihetsfrontens ordförande. Det skulle vara konstigt om han slutade prata på det sättet som han alltid har gjort. Partiet tar inte ställning i de här frågorna som sagt, utan det viktiga är att slåss mot övervakningssamhället, säger Engström till Nyheter24.

Strategi för röstmaximering

IT-entreprenören Oscar Swartz, av sympatisörer utsedd till piratpartiets chefsideolog och som siktar på riksdagen, motsätter sig en politisk likriktning och ser flera poänger med att ha flera kandidater som enas kring partiets principer, men ger uttryck för en kakafoni av olika åsikter i andra frågor. På det sättet kunde piratpartiet i Europaparlamentsvalet dra röster till en liberal Christian Engström och en Attac-inspirerad Amelia Andersdotter.

– Våra principer, som handlar om medborgarrätt och sådana saker kan smitta av sig på väldigt många områden, och det är inte helt uppenbart hur principerna ska tolkas när det kommer till konkreta ställningstaganden. Medborgarrätt och likabehandling får exempelvis implikationer för HBT-frågor och privatliv, säger Oscar Swartz till Nyheter24.

På en bar i Kreutzberg, Berlin, har det tyska piratpartiet, Piratenpartei, redan kommit längre i den politiska utvecklingen. Modellen bygger på ett kärnprogram, och ett utökat program. I kärnprogrammet ryms frågor som inte går att kompromissa bort, medan i det utökade ryms sådana som är "bra att ha". Den tyska ledningen funderar redan på att driva frågor om medborgarlön och om avskaffande av avgifter på universiteten.

– De utökade frågorna var frågor man inte skulle driva till varje pris, utan de skulle ligga där och diskuteras tills det fanns en stor majoritet för att lyfta in det i kärnan, säger Swartz som närvarade på plats.

– Efter FRA-lagen var det många liberaler som ställde sig frågan "vad ska vi göra nu?". Partierna hade plötsligt svikit grundläggande liberala värderingar. Inom piratpartiet finns det både en frihetlig vänster, och en frihetlig höger och däremellan måste det hela tiden pågå en politisk diskussion. Det är möjligt att partiets politik kommer att utvidgas till fler frågor, men det är inget vi känner till i dag.

Medial repression

Partiledaren Rickard Falkvinge, som är partiets högste officielle företrädare, har inte lagt band på sig som en Fredrik Reinfeldt. Moderatledaren har beskrivit våndan av att statsmannens seriositet kan skadas av att han spelar allan som på ungdomens teaterscen. Till skillnad från statsministern tar Falkvinge gärna i det som partiledarkollegorna håller ordentlig distans till.

I exempelvis det uppmärksammade blogginlägget "Svensk repression" ifrågasatte Falkvinge den 14 juli 2008 varför män inte får ha sex med minderåriga tjejer:

"Det finns ingen principiell skillnad på den här repressiva domen i Sverige och när Eritrea dömer homosexuella personer till stening. All kärlek är bra kärlek."

–Ja, det är samma som det är för andra partier. Ju mer man uppfattas som en officiell företrädare för partiet, desto noggrannare bör man vara med vad man säger. Samtidigt är yttrandefrihet det vi står för och då kan vi inte belägga oss själva med absolut tystnadsplikt i frågor som står utanför partiets program, säger Christian Engström.

–Piratpartiet tar inte ställning i sexualpolitiska eller narkotikapolitiska frågor. De ingår inte i vårt program helt enkelt, precis som med fördelningspolitiken. Däremot finns det enskilda piratpartister, från höger till vänster, som har synpunkter på andra politikområden.

Han ser snarare en tillgång hos piratpartiet som de etablerade riksdagspartierna saknar.

– Det är självklart att de flesta piratpartisterna har en massa åsikter utöver de vi har slagit fast gemensamt i partiet. Så blir det när man är ett fokusparti. Det är just det som är vår styrka att folk får tycka vad de vill om allting annat, men ändå enas i kampen mot övervakningssamhället, säger Christian Engström.

"Sätter partiet i en rävsax"

FRA-lagen, Ipredlagen, Acta, Pirate Bay-rättegången är fenomen och politiska frågor som gett piratpartiet luft och existensberättigande i den politiska debatten. Utan dessa på agendan hade den mediala relevansen och väljarmobiliseringen varit omöjlig. Henrik Oscarsson är övertygad om att piratpartiet kommer att tvingas till att bredda politiken.

– Piratpartiet har varit ett unikt genom att man gått till val på att inte ta något ansvar, inget regeringsansvar, eller leda landet i några andra frågor som rör integritet. Det är rätt unikt, inte något vi har sett tidigare, där de menar att de ska mörka i alla andra frågor, säger Oscarsson till Nyheter24.

– Det är frågan hur länge man kan fullfölja en sådan strategi utan att uppfattas av väljare som att man inte är berett att ta något större ansvar och ha en beredskap om man kommer in i riksdagen och det parlamentariska läget är krångligt och osäkert. De sitter med och bildar regering och måste leda landet och då kan man inte hålla på och mörka i alla andra frågor än integritetsfrågorna. Det är oansvarigt och sätter partiet i en rävsax, fortsätter han.

Redan pågår en intern diskussion om piratpartiet ska ställa upp i kommunalvalet 2010. Partistyrelsen har frågan på sitt bord och kommer att ta upp frågan den 10 augusti.

– Det är lackmustestet om piratpartiet är här för att stanna eller är en dagslända. En överlevnad på längre sikt går via breddning av politiken. Man måste lägga intregritetsperspektiv på många många andra frågor och områden än man hittills har gjort. Annars är man väldigt utsatta, vilket man redan är, då och då krävs att ipredlagar och liknande kommer upp för att partiet ska kunna mobilisera väljare och medlemmar, säger Henrik Oscarsson.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.