Stockholm

Nationalistisk tidning kan få presstöd

Nationell Idag ska utöka till ett nummer i veckan - som krävs för presstöd.


Läs mer

Nationaldemokraternas partiorgan Nationell Idag har enligt dem själva 2000 prenumranter. Tidningen utkommer just nu varannan vecka. Men snart ska det expanderas. Man satsar på en utgivningstakt av varje vecka. Därigenom har man också rätt att söka presstöd.

– Vi har stoppat undan de finanser som behövs och förberett oss väl, säger chefredaktören Vávra Suk till Skånska Dagbladet.

Efter att ha nått upp till kraven för att söka krävs sex månaders regelrätt utgivning innan ansökan kan skickas in. Då kan Nationell Idag få ett intyg från Tidningsstatistik, TS, på att man har rätt att söka.

– Om tidningen uppfyller kraven på att ha tillräckligt mycket egenproducerat material i förhållande till annonser och de andra bitarna vi mäter så ser jag inte att de inte skulle beviljas, säger presstödsnämndens Helene Petersson, till Skånskan.

Skulle de rent hypotetiskt bli beviljade i dag skulle de få runt två miljoner kronor per år. Man vet redan vad man vill satsa på.

– Först och främst vill vi komma ut på bredare front, säger Vávra Suk till tidningen. Och han tror att de kommer bli behandlade som vilken tidning som helst.

– Det står tydligt i reglerna att de inte får ta hänsyn till den politiska inställningen. Jag utgår från att vi blir rättvist bedömda, säger han till Skånskan.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.