Måndag 21 Jun
Stockholm

Son vill vräka sin egen pappa

Har redan en bostad – men vill slänga ut pappan ändå.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

UMEÅ. En hyresvärd som hyrt ut en fastighet i Kåddis utanför Umeå till en nu 83-årig man i åtta års tid vill nu vräka hyresgästen för att själv kunna flytta in där med sin familj. Men situationen är komplicerad – värden vill nämligen vräka sin egen far.

Saken har gått till hovrätten där sonen överklagat hyresnämndens beslut om att förlänga pappans hyresavtal.

Från början ägdes fastigheten av pappan, men han överlät den sedan på den 44-årige sonen.

Fastigheten består av tre byggnader och pappan bor i huvudbyggnaden. Sonen menar att huvudbyggnaden måste renoveras och att den håller på att förfalla. Dessutom påstår han att hyresavtalet redan gått ut och menar att det inte ens är pappans permanenta bostad.

Och det verkar som att pappan befinner sig i en knivig situation. Samtidigt som sonen hävdar att man upprättat ett muntligt hyresavtal säger pappan att sonen fått fastigheten i present och att man upprättat både gåvobrev och hyresavtal, men att alla kostnader skulle överlåtas på sonen.

Han hade ingen aning om att kontraktet inte gällde – eftersom det visade sig att sonen aldrig skrivit under avtalet för att lättare kunna vräka sin egen pappa.

Dessutom har sonen bott gratis då han inte betalat av kostnaderna som överlåtits på honom.

Svea hovrätt anser att det inte finns rimliga skäl för att inte förlänga pappans hyresavtal. Och låter alltså 83-åringen bo kvar tills vidare.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela