Söndag 4 Dec
Stockholm

Tvinga sexåringar att gå i skolan

M kräver skolplikt för sexåringar.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Inför skolplikt för sexåringar så att grundskolan blir tioårig.

Låt de yngre barnen ha både naturvetenskap och främmande språk i förskolan, föreslår en grupp inom moderaterna.

Riksdagsledamoten Margareta Pålsson, som lett arbetet med att ta fram förslagen till framtida skolpolitik, vill att förskoleklassen för sexåringarna görs obligatorisk. Förskoleklassen görs helt enkelt om till första året i grundskolan som därmed blir tioårig, och samtidigt ska dagens tre timmars undervisning utökas till fyra timmar.

– Vi vet att lusten att lära är som störst i de här åldrarna. Vi vet också att 96 procent av alla barn i Sverige går i förskoleklass. Det är därmed en reform som är relativt enkel att genomföra. Skillnaden blir att vi kan få tydligare mål och riktlinjer. Ingenstans talas det om vad man ska göra i förskoleklassen, säger Margareta Pålsson.

Hon understryker att personalen som ska undervisa sexåringarna måste vara utbildade i läs- och skrivinlärning. Det innebär vidareutbildning för den stora andel förskollärare och fritidsledare som i dag tjänstgör i förskoleklassen, enligt förslaget.

För de yngre barnen i förskolan väntar mer träning i främmande språk, till exempel engelska, och naturkunskap, om m-förslaget blir verklighet.

– Det är inte fråga om att prestera, utan att under lekfulla former lära sig det man senare har nytta av. Små barn är ofta väldigt törstiga efter att få lära sig saker. Det får de på en del förskolor, men långt ifrån alla, säger hon.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.