Säpo: Så hotar organiserad brottslighet Sverige

- 17/09/2009, 18:50 -

"Polis förvarnar sin halvbror om narkotikatillslag."

–Inget tyder på att det är vanligt att myndighetspersoner på det här sättet samarbetar med kriminella. Men det är naturligtvis allvarligt att det överhuvud taget förekommer, säger säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson, i ett pressmeddelande.

I dag kom rapporten: Nationell hotbild om den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på det demokratiska statsskicket.

Beställd av regeringen. Utförd av säkerhetspolisen.

Och rapporten visar att det mellan åren 2007 och 2009 förekommit 135 misstänkta fall där grovt kriminella personer, på ett eller annat sätt, stört demokratiska processer i Sverige. Dels genom påtryckningar - men också - och än värre - genom ett samarbete med myndighetsföreträdare.

"Det gäller främst så kallad vänskapskorruption och dubbla lojaliteter", står det i rapporten.

Så här kan det gå till:

"En polisman har en äldre halvbror som är medlem i ett kriminellt gäng som bland annat ägnar sig åt narkotikaaffärer. Brodern känner flera av de andra medlemmarna väl eftersom han har gått i samma gymnasieklass som dem.

Även om brodern inte är drivande i den kriminalitet gänget ägnar sig åt händer det att han har hjälpt till att förvara och vidarebefordra narkotika och på så vis fått ett välbehövt tillskott i kassan.

Med anledning av gängets narkotikaaffärer gör polisen under en period husrannsakningar hemma hos flera av gängmedlemmarna.

I inledningsskedet av denna satsning tar den aktuella polismannen kontakt med sin äldre halvbror och antyder att han borde hålla sig ifrån gängets affärer, helst för all framtid, men åtminstone under en period.

I brödernas fortsatta kontakter förvarnar polismannen sin halvbror om de tillslag som är på gång. Gängmedlemmarna får därför möjlighet att flytta narkotikan till andra platser.

Trots att polisen har mycket tillförlitlig information om att det ska finnas narkotika hos medlemmar i det kriminella gänget finner de således ingenting av intresse vid de aktuella tillslagen."

Säkerhetspolisen misstänker 40 liknande fall mellan åren 2007 och 2009.

Skrivet av: