Måndag 18 Okt
Stockholm

JK misstänker tidning för brott

Justitiekanslern har beslutat att inleda förundersökning mot Norra Skåne om misstänkt brott mot tryckfrihetsförordningen. Enligt en anmälan till JK har en man namngetts i tidningen trots att han lovats anonymitet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En man har vänt sig till JK och begärt att tidningens ansvariga utgivare Mimmi Karlsson-Bernfalk ska åtalas. Enligt mannen har han namngetts i tidningen trots att han uttryckligen lovats anonymitet för att ställa upp för en intervju.

Mannen vände sig till tidningen för att sätta in en annons i vilken i han eftersökte den eller dem som kastat in en bomb i hans trädgård. Annonsen skulle undertecknas "Medborgargardet".

Tidningen blev nyfiken och ville intervjua honom om medborgargardet. Han lovade ställa upp om han fick vara anonym. Tidningen gick med på detta vid minst två tillfällen.

Några dagar senare namngavs mannen och hans bild förekom i tidningen. Mannen beskrevs som en högerextrem nationalist. När han ringde och klagade fick han av Mimmi Karlsson-Bernfalk veta att anonymitetsskyddet inte gäller för sådana som han och att hon välkomnade en anmälan.

JK skriver i sitt beslut att inleda förundersökning att mannens uppgifter till tidningen torde ha lämnats inom ramen för meddelarfriheten. JK bedömer att tystnadsplikt gällde och att uppgiftslämnarens namn inte fick anges i samband med publiceringen.

"Det finns skäl att anta att brott mot tryckfrihetsförordningens anonymitetsregler har begåtts. Därför skall förundersökning inledas", skriver justitiekanslern.

TT sökte på onsdagen förgäves Norra Skånes redaktionschef och ansvariga utgivare Mimmi Karlsson-Bernfalk.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela