Lördag 16 Okt
Stockholm

Sölig polis "glömde" misshandelsfall

Polisman döms för tjänstefel.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En polis döms i hovrätten för tjänstefel sedan han sölat med att handlägga två ungdomsärenden om misshandel.

Straffet blir 30 dagsböter för polismannen i Ystad som hade hand om två fall med samma offer och samme utpekade gärningsman, en pojke under 18 år.

Ungdomsmål ska enligt lag hanteras med "särskild skyndsamhet", men för polismannen gick det i stället osedvanligt långsamt.

I första förhöret berättade den misshandlade pojken att han misshandlats redan ett år tidigare av samme kille och lämnade också foton på tandskador. Men den första misshandeln dokumenterades aldrig och den utpekade killen förhördes inte om den andra misshandeln förrän efter ett och ett halvt år.

Polismannen friades av tingsrätten som tog fasta på hans uppgifter om glömska på grund av sjukdom och depression.

Åklagaren överklagade och menade att glömskan i så fall varit synnerligen selektiv och begränsad till just detta ärende, eftersom polismannen i övrigt fungerat i sitt arbete.

Det tycker även hovrätten i Malmö i sin dom på torsdagen. Polismannen vittnade själv om att han i flera år varit medveten om sin glömska. Trots sitt ansvar fortsatte han ändå att arbeta som vanligt och påminnelserna han fick ledde inte till åtgärder. Genom att ändå fortsätta handläggningen har han varit oaktsam och begått tjänstefel, skriver hovrätten.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela