Fredag 14 Maj
Stockholm

Ghezali: Därför var jag i Pakistan

Guantánamosvensken Mehdi Ghezali förklarar varför han befann sig i Pakistan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

När Mehdi Ghezali greps på nytt i Pakistan - fem år efter att han släppts från det amerikanska Guantánamolägret för "olagliga kombatanter" - menade många att de nu fått det de hela tiden visste bekräftat. Mehdi Ghezali var terrorist.

Men sedan släpptes han fri. Med en visumöverträdelse som enda konkreta misstanke mot honom. Nu slår Mehdi Ghezali - via sina advokater Peter Althin och Anton Strand - tillbaka mot dem som dömt honom som "terrorsvensk" och "spion" på förhand.

– Den vanligaste förevändningen har varit att Mehdi Ghezali suttit frihetsberövad tidigare och nu frihetsberövats igen. Det förefaller som om Bushadministrationens Guantánamo Bay-lösning – vilken av breda led av västerländska ledare och den amerikanska högsta domstolen dömts ut som folkrättsvidrig – ändå åtnjuter ett förtroende hos delar av det svenska folket då den kombineras med en tillräckligt oförsiktig och spekulativ massmedial bild, skriver Ghezalis båda advokater på DN Debatt.

Ghezali menar att han i Sverige hela tiden behandlats som en kriminell - och på uppdrag av amerikanska myndigheter bevakats av Säpo. Han har känt sig ofri och misstänkliggjord.

– Då de svenska myndigheterna inte velat kännas vid någon bevakning – och Mehdi Ghezali aldrig anklagats för någonting – har det inte heller funnits några möjligheter för honom att komma till rätta med problemen. Situationen ter sig välbekant för alla oss som läst Franz Kafka, skriver advokaterna i DN.

För att undkomma bevakningen i Sverige drog Mehdi Ghezali med sin familj på en gruppresa till ett antal länder i Mellanöstern. När en möjlighet uppenbarade sig att resa in i Pakistan gjorde gruppen det. Målet var uteslutande att fira ramadan i en större pakistansk stad, hävdar Ghezali.

Arrangören ska ha sagt att visum kan ordnas vid gränsen eler på plats i Afghanistan. Men sedan greps sällskapet.

Och i Sverige var karusellen igång.

– Många bör de journalister och ansvariga utgivare vara som i efterhand inte betraktar höstens bevakning av detta ärende som karriärens höjdpunkt. Som vi alla vet släpptes ”Spionen” och ”Terrorsvensken” hem sedan han anklagats för en visumförseelse och ingenting annat. Mehdi Ghezali delgavs inte någon misstanke om terrorism eller spioneri under sin tid som frihetsberövad i Pakistan, säger Mehdi Ghezalis försvarare.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela