Banan sopad för ja till EU-fördrag

- 19/11/2008, 17:45 -

Det blir med största sannolikhet ett ja till EU:s Lissabonfördrag. (TT)

Riksdagen röstar, om inte himlen ramlar ner, ja till EU:s Lissabonfördrag.

Fördraget flyttar makt från Sverige till EU.

Enligt en ny analys av Lissabonfördraget, EU:s förslag till nya grundregler för samarbetet, innebär det ett "principiellt men mycket betydelsefullt skifte". EU:s "demokratiska bas flyttas, några tum, från nationen till unionen", enligt en ny rapport och analys av fördraget från Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).

Sieps hävdar att förändringarna ställer stora krav på att de nationella parlamenten, som riksdagen, förstår och följer utvecklingen av samarbetet i EU.

Men stödet för fördraget är massivt bland riksdagsledamöterna och inför torsdagens debatt och omröstning verkar det osannolikt att något skulle kunna stoppa ett ja.

Vänsterpartiet har visserligen lämnat in en begäran om att riksdagen ska låta beslutet om fördraget vila ett år. För att den begäran alls ska behandlas vidare måste minst en sjättedel av de röstande vara för det i torsdagens omröstning.

Förutom vänsterpartiet stödjer miljöpartiets ledamöter kravet på att fördraget ska få ligga till sig, men stöd behövs av ytterligare uppemot 20 ledamöter. De verkar bara finnas i sinnevärlden.

– Det ska till ett mirakel, säger centerpartisten Sven Bergström som jämte sex andra ledamöter från den borgerliga sidan vill skjuta upp ratificeringen och behandla fördraget som när grundlagar ska ändras - två beslut med ett val emellan.

I den socialdemokratiska riksdagsgruppen finns det, kanske, några tiotal ledamöter som gärna hade velat vänta med ett ja till dess att Sverige hade fått garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen på arbetsmarknaden.

Skrivet av: