Mp vill ge EU mer grön makt

- 17/10/2008, 16:41 -

Miljöpartiet räknar med att klimatfrågan ska ge framgång i EU-parlamentsvalet.

(TT)Miljöpartiet räknar med att klimatfrågan ska ge framgång i EU-parlamentsvalet.

Partiet kan tänka sig att överföra mer makt till EU när det gäller miljön.

Miljöpartisterna inledde på fredagen sin extra kongress i Göteborg, som ska behandla partistyrelsens förslag till valplattform inför EU-parlamentsvalet i juni. I den lyfts hotet mot klimatet fram som den viktigaste frågan att driva på EU-nivå.

– Det är den frågan som svenska folket vill att EU ska ägna sig åt, säger språkröret Peter Eriksson.

Miljöpartiet har nyligen, efter en medlemsomröstning, beslutat att slopa sitt krav på svenskt utträde ur EU. Partiet tänker dock fortsätta att vara EU-kritiskt. Framförallt vill man att Bryssel ska ha mindre att säga till om. Men inte på alla områden. "Det finns områden där EU bör få större möjligheter att agera, framförallt i gränsöverskridande miljöfrågor", står det i valplattformen.

Attackerade regeringen

– Det är inte rimligt att ett land ska kunna sätta sig emot vad de andra är överens om att göra, säger språkröret Maria Wetterstrand.

I sitt kongresstal attackerade hon regeringen för att göra "ingenting internationellt och ingenting här hemma heller" för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Sveriges största internationella insats i dag, är enligt Wetterstrand, att låta statligt ägda Vattenfall satsa på kolkraft. Hon hävdade att Vattenfalls totala utsläpp är 1,5 gånger så stort som Sveriges. Trots att miljöpartiet släppt utträdeskravet, så är man mot EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget, som riksdagen ska godkänna före jul. Språkrören hävdar att de ska göra allt vad de kan för att förhala beslutet.

Vill använda klausul

De räknar med att kunna använda sig av en minoritetsklausul som ger en minoritet motsvarande en tredjedel av riksdagsledamöterna rätt att lägga förslag på is om de innebär att makt förskjuts från Sverige till internationella organisationer. För det krävs inte bara alla miljöpartister och vänsterpartister, utan även många socialdemokrater. Socialdemokraterna har nyligen beslutat att de ska säga ja till Lissabonfördraget även om många i partiet krävt garantier för att svensk arbetsrätt inte urholkas. Därför har inte Peter Eriksson stora förhoppningar om att få ihop en tillräckligt stor minoritet.

Det finns många socialdemokrater som tycker som vi, men hur de röstar är en helt annan sak, säger han.

Skrivet av: