Lördag 8 Maj
Stockholm

Skolsköterska stack elev med gammal svinspruta

Eleverna skulle vaccineras mot det nya viruset. Men skolsköterskan var stressad och stack eleven med begagnad spruta. Föräldrarna informerades inte.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

LINKÖPING. Fem elever skulle få vaccinet mot A(H1N1)-influensan - tidigare känd som svininfluensan. De var på plats tillsammans med sina föräldrar och gick in till skolsköterskan en och en.

När sköterskan stack sprutan i armen på elev nummer två upptäckte hon att sprutan redan var tömd, skriver Östgöta-Corren.

Föräldrarna fick inget veta

Av misstag hade hon använt samma spruta två gånger. Hon avstod dock från att berätta för föräldrarna om sitt misstag - trots att eleverna som valt kvällsmottagning hade föräldrarna med sig.

Ett par dagar senare rapporterade dock sköterskan incidenten för en samordnande sköterska.

Skolöverläkaren fick kännedom om incidenten också han och uppmanade den aktuella sköterskan att kontakta föräldrarna.

Hiv-testades

Dagen därpå tog man ett hepatittest på eleverna. De testades också för hiv. Proverna visade att ingen av dem bar på någon smitta.

Sjukvårdens förklaring är att skolsköterskan vaccinerat hela dagarna i tre veckor och var stressad, skriver Östgöta-Corren.

Föräldrarna avstår från att anmäla händelsen, däremot har sjukvården upprättat en obligatorisk så kallad Lex Maria-anmälan.

Kommentera
Kopiera länk
Dela