Fredag 27 Maj
Stockholm

Våldet i domstolarna ökar

Det blir allt mer våldsamt i svenska domstolar. Bland annat fördubblades antalet rymningsförsök mellan 2008 och 2009.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Siffrorna pekar mot ett tuffare klimat i svenska domstolar.

Domstolsverkets sammanställning av antalet incidenter visar att våldet ökar, i synnerhet hot och våld mot personalen. 2008 var det 170 incidenter. Förra året var den siffran 188,  en ökning med tio procent.

- Men siffran är svårtolkad, säger Domstolsverkets chef för säkerhetsfrågor Anita Kihlström Svensson till Nyheter24:

 - Vi vet inte om det är de faktiska incidenterna som ökar eller benägenheten att anmäla.

Göteborg har flest amälningar

Statistik över våldet i domstolarna har bara sammanställts under två år. Och rutinerna ser olika ut hos domstolarna i landet, menar Anita Kihlström Svensson.

- Tanken är att alla incidenter ska anmälas, men vi vet att det ser lite olika ut runt om i landet.

Göteborgs Tingsrätt ligger i topp av anmälningarna. Där har 67 incidenter anmälts, mer än en tredjedel av landets totala anmälningar.

- Göteborg har också flest anmälningar för mindre förseelser som avvisning av personer, säger Anita Kihlström Svensson till Nyheter24.

Trots att våldet har ökat med tio procent kommer Domstolsverket inte att genomföra någon ytterligare satsning för att minska våldet.

- Vi jobbar och kommer att fortsätta jobba säkerhetsförebyggande. Vi stöttar domstolarna genom utbildning och information, säger Anita Kihlström Svensson.

Kommentera
Kopiera länk
Dela