Stockholm

FRA förlorade dragkamp om säkerhetsansvar

. Foto: Gunnar Lundmark/AP/Scanpix

Bristande möjligheter till öppenhet och att skapa förtroende.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Omdiskuterade myndigheten Försvarets Radioanstalt (FRA) ville ta över ansvaret för Sveriges IT-incidentcentrum. Men en statlig utredning säger nej.

I stället kommer IT-incidentcetrum uppgå i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Men även utredaren, Jan Hyllander, såg fördelarna med att låta FRA ta över ansvaret.

"FRA skulle kunna skapa en större kritisk massa av tekniker och analytiker vilket skulle stärka Sveriges förmåga att hantera framför allt mer kvalificerade it-hot”, skriver han i utredningen.

Men anledningen till att FRA valdes bort var att de inte har lika bra möjligheter att agera öppet och skapa förtroende hos privata och offentliga aktörer, skriver IDG.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.