Lördag 2 Jul
Stockholm

Poliser slipper jaga kollegor

Regeringen vill ha ny organisation

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Regeringen ger Rikspolisstyrelsen, RPS, i uppdrag att föreslå en organisation inom RPS som ska utreda brott som begås av poliser. Förslaget ska utformas så att verksamheten ska vara tydligt åtskild från annan utredningsverksamhet inom myndigheten.

Uppdraget ligger i linje med det utredningsförslag som lades för snart två år sedan. Utredarna sågade idén med att inrätta en särskild myndighet med uppdrag att utreda polisbrott. I dag utreds den typen av brott av polisens internutredningsenheter under ledning av åklagare från Riksenheten för polismål.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.